Viable Cities Logo

SWOT-analys artificiell intelligens och maskininlärning

carlos-irineu-da-costa-344561-unsplash-e1525095891624.jpg

En analys av styrkor, svagheter, möjligheter och risker (SWOT) har tagits fram inom Viable Cities. Dokumentet som du kan ta del av nedan har tagits fram som underlag till Vinnovas uppdrag från regeringen att genomföra en kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i det svenska samhället.

Detta dokument har tagits fram av Magnus Boman som är forskare på KTH och RISE tillsammans med programchef Olga Kordas i samspel med ett antal intressenter bland Viable Cities medlemmar.