Viable Cities Logo

Intervju med Olga Kordas

olga-kordas-intervju.jpg

Peter Ardell på KTH har intervjuat programchef Olga Kordas om Viable Cities. Så här skriver han:Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och flera andra svenska kommuner går nu samman i den största svenska satsningen som genomförts på forskning och innovation om hållbara städer. Viable Cities är det mest långsiktiga programmet någonsin med sina tolv planerade verksamhetsår, och det ska bidra till en rad innovationer som ska driftsättas under de närmast två årtiondena.Satsningen behövs eftersom det råder konsensus bland klimatforskare både i Sverige och utomlands om att det blir mycket tufft att nå de klimatmål som undertecknades av 175 nationer i form av Parisavtalen. Här återfinns bland annat åtagandet att den globala temperaturökningen måste hållas under 1,5° Celsius.