Viable Cities Logo

Seminarium: Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Seminarium | Tisdag den 21 november

Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet.

Centre for Sustainable Communications vid KTH har under tio års tid forskat kring digitaliseringens roll för en hållbar utveckling. Under dagen tar vi ett helhetsgrepp kring hur IT kan bidra till att lösa stora samhällsproblem. Vi berättar om lärdomar från vår forskning och samtalar med representanter från politik, näringsliv och myndigheter.Medverkar gör bland annat digitaliseringsminister Peter Eriksson, Ericssons hållbarhetschef Mats Pellbäck Scharp, Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr och Viable Cities programchef Olga Kordas, KTH.På förmiddagen bjuder vi in till tio parallella samtalsstationer kring digitalisering och hållbarhetsutmaningar. På eftermiddagen blir det panelsamtal och talare som delar med sig av sina perspektiv på hur och varför digitalisering spelar roll för hållbar utveckling. Dagen avslutas med ett öppet mingel.

Datum och tid: Tisdag den 21 november, klocka 9.30–16.00.

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm.