Viable Cities Logo

Första utlysningsmötet i Stockholm

Stort tack till er alla som deltog i tisdags då vi höll informationsmöte på KTH, om Viable Cities första utlysning Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer!Vill du se presentationen igen, eller om du inte hade möjlighet att delta, så finns vår livestream och våra presentationer (svenska och engelska) här.Efter vår presentation om utlysningen gavs möjlighet att mingla och söka partners för att formera tvärdisciplinära projektkonsortier. Ytterligare informationsmöten och match-making events hålls i Göteborg, Malmö och Umeå under november! In i det sista kan ni anmäla er här till dessa events.Tillsammans med Energimyndigheten uppmanar jag er att formulera projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.Jag ser fram emot framtida samarbete! Olga Kordas, programchef Viable Cities