Viable Cities Logo

Engagemang som formar framtidens stad – KTH-intervju med programchef Olga Kordas

torget_1000.jpg

Illustration: Anders Westerberg

På temat “en mänskligare stad” har KTHs Jill Klackenberg intervjuat Viable Cities programchef Olga Kordas i en artikel som publicerats på KTHs webbplats. 

I intervjun säger Olga bland annat:
– Att de som bor i städerna är delaktiga i diskussionen om hur de vill bo, handla och förflytta sig är avgörande för utvecklingen av hållbara städer.