Viable Cities Logo

Städer i Ukraina ska bli klimatsmarta när de byggs upp igen

Många av Ukrainas städer är förstörda och sönderbombade. En ny EU-satsning – UniCities – som leds av KTH, och som initierades och koordineras av Viable Cities programchef Olga Kordas, ska ge stöd till aktörer i Ukraina att bygga kompetens för att kunna återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.

– I stället för att bygga upp städerna så snabbt och billigt som möjligt precis som de var, finns nu en möjlighet att göra det på ett annat sätt genom att med innovativ stadsutveckling skapa attraktiva och klimatsmarta städer.

– Olga Kordas, Viable Cities programchef och koordinator för UniCities

Läs mer på KTHs hemsida