Viable Cities Logo

Strategidag 9 november

strategidag-bild4.jpg

Torsdag den 9 november hade vi en strategidag, där våra partners träffades för att tillsammans diskutera olika strategiska projekt som senare ska genomföras av våra medlemmar. Under dagen fick deltagarna delta i olika workshops där de fick brainstorma idéer och diskutera dessa med varandra.

Så här tyckte några utav deltagarna:

Magnus Boman, från RISE och KTH, var av dagens organisatörer och svarade att han tar med sig en hel del nya, intressanta förslag från diskussionerna.
– Jag är väldigt imponerad. Det kommer bra förslag från flera relevanta representanter. Det är också intressant att det framkommer brister i systemet redan nu. Dessa tar jag med mig vidare i arbetet.

Jeet Mistry arbetar på WWF och enligt honom har WWF och Viable Cities ett relevant utbyte av varandra.

– WWF har redan ett liknande program, One planet cities, där vi hjälper städer med frågor gällande klimat och energi. Vi vill vara med i Viable Cities med förhoppningen att kunna ge ett internationellt perspektiv. Vi har mycket att lära från resten av världen i dessa frågor. I One planet cities har vi redan en plattform med bra data som vi kan använda i Viable Cities – det skulle göra det lättare att identifiera de problem som finns. Genom att träffas såhär kan vi konkretisera vilka steg vi tar härnäst, det är viktigt!

Catarina Naucler från Fortum, Mats Jonsson från NetPort Science Park och Lisa Redin från Umeå Universitet tycker att dagen var väldigt givande.

– Vissa strategier är enklare att diskutera än andra, säger Lisa Redin.
Vidare menar Catarina att samtalen är väldigt viktiga men att problemen inte kommer kunna lösas ännu på ett tag, men att strategidagen är rätt väg att gå.

– Det är ett väldigt bra initiativ för att kunna samlas, konkretisera uppdragen och ställa om. Nu måste vi växla upp, instämmer samtliga i.

När Kerstin Åkerwall från Malmö Stad fick frågan om vad hon tar med sig från dagen svarade hon att hon tar med sig ny energi.

– Det har framkommit många olika perspektiv på problemen vi har diskuterat, och det har väckt många nya tankar hos mig. Det har varit en upplyftande dag och jag känner mig väldigt energifylld och optimistisk.