Viable Cities Logo

Missa inte vår nya bloggserie: AI i framtidens hållbara städer

uGBxtY-zbesk.jpg

Bloggserien AI i framtidens hållbara städer  skärskådar löften om att artificiell intelligens (AI) ska göra framtidens hållbara smarta städer möjliga. Inläggen belyser särskilt på Sverige och den ambition många av våra städer har i linje med Viable Cities mission att vara klimatneutrala år 2030, som en del i uppfyllandet av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Serien pekar också på relevanta och lyckade satsningar på AI världen över och gör intervjuer med särskilt intressanta personer i sammanhanget.

Serien tar sikte på att analysera det gap som skribenterna tror finns mellan AI som idé och AI tillämpat i verkligheten. Idén diskuteras oftast (men inte alltid) av icke-experter som läst sig till vad AI kan göra genom att läsa populärbeskrivningar, medan tillämpningarna diskuteras av experter som är djupt försjunkna i snäva teknikutmaningar och mest läser specialistlitteratur. När de som bestämmer över vad som ska hända i en stad kring AI i framtiden tar fram och nyttjar beslutsunderlag kan detta gap skapa felaktiga förväntningar och i värsta fall leda till felaktiga beslut. Förhoppningen är att belysa och bidra till att förbättra den här situationen.

Bloggserien görs inom ramen för Viable Cities av AI-professorerna Hedvig Kjellström och Magnus Boman (båda KTH) och kommunikatören Marcus Törncrantz. Ta gärna kontakt med hedvig@kth.se, mab@kth.se, eller marcustorn@gmail.com om du har frågor eller idéer kring innehållet.

Bloggposterna hittar du hos Viable Cites på bloggplattformen Medium via direktlänkarna nedan.

Bloggposterna hittills hittar du nedan