Viable Cities Logo

Stad Örebro

Fastighetsnätverket

Örebro stöttar och finansierar initiativ inom Fastighetsnätverket som vänder sig till personer i regionan som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Man erbjuder studiebesök, erfarenhetsträffar och utbildningar för våra medlemmar och arbetar aktivt för att nå våra klimatmål.