Viable Cities Logo

Stad Karlstad

Karlstad Klimatkontrakt

Vi står tillsammans inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och en bättre miljö för oss alla. I Karlstads kommun gör man det tillsammans, med allad förmågos och kraft att bidra, så att varje steg räknas. Både enskilt och tillsammans.

Tjänsteskjuts – ett nytt sätt att resa i tjänsten?

Karlstad, Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet samarbetar kring Tjänsteskjuts, ett alternativ till den del tjänstefordon som kommunen äger eller leasar. Den nya lösningen kan både spara pengar och ha miljöfördelar, minska på trafik, föroreningar, buller och parkering i stan samt göra arbetslivet mer effektivt och skapa nya jobb, särskilt för människor som idag står långt från arbetsmarknaden.