Viable Cities Logo

Etikett Energi

Lågtempererade fjärrvärmenät i Lund

I Lund finns världens största lågtempererade fjärrvärmenät, som värms upp fossilfritt. Där värmer MAX IV-laboratoriet och forskningsanläggningen ESS staden genom restvärme. Målet är att även andra delar av Lund ska få lågtempererad värme i näten framåt. Då kan Lund växa utan att utsläppen från fjärrvärmen ökar!

Energismarta lösningar skräddarsys i Eskilstuna

Det finns bara fördelar med att bli ett energismart företag; för ekonomin, för arbetsmiljön och inte minst genom minskad negativ klimatpåverkan och utsläpp. I Eskilstuna kommun genom Energi Evolution Center, skräddarsys de energismarta lösningarna efter företagens behov för att bli mer energismarta – genom Energitrappan!

RISE: Energigemenskaper kan ge energibesparingar på 30 procent

CoAction Lund är ett projekt som samlar aktörer i nordöstra Lund för att genomgå en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt 2030. Man fokuserar på energi och transporter, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås. I projektet är större arbetsgivare, fastighetsägare, myndigheter, energileverantörer, universitetet och lösningsaktörer med utöver kommunen.

CoAction Lund

CoAction Lund är ett projekt som samlar aktörer i nordöstra Lund för att genomgå en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt 2030. Man fokuserar på energi och transporter, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås. I projektet är större arbetsgivare, fastighetsägare, myndigheter, energileverantörer, universitetet och lösningsaktörer med utöver kommunen.

Helsingborgs klimat- och energiplan

I Helsingborg ska den nya klimat- och energiplanen för perioden 2025-2030 omfatta hela det geografiska området och blir därför hela kommunens plan. Under våren 2023 arbetades ett underlag till planen fram och i den processen bjöds företag och föreningar in. Förslag på vilka åtgärder som ska prioriteras på olika utsläppsområden har formulerats och vilka aktörer som kan genomföra åtgärderna har pekats ut.