Viable Cities Logo

Stad Malmö

Klimatkontrakt Malmö

Det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning och många företag har klimatfrågan högt på agendan. Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Hållbarhet blir standard

Hållbarhet blir standard
Hållbarhet blir standard arbetar för att smarta, innovativa och hållbara lösningar från lyckade pilotprojekt ska bli standard i hela staden. Detta genom att utveckla en analysmetod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö, och ta fram riktlinjer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar i processen för att utveckla staden, både när det gäller nya och befintliga områden