Viable Cities Logo

Etikett Akademi och näringsliv

Dacapo

Dacapo Mariestad är en kommunal utbildningsplattform som erbjuder YH-utbildningar i egen regi och universitets- och högskoleutbildningar i samverkan med andra aktörer. Man arbetar aktivt med att bidra till målen i Agenda 2030 bland annat genom utbildningar inom byggnadsvård och naturbaserade tjänster.

Kompetensförsörjning

I Göteborg arbetar man aktivt med kompetensförsörjning kopplat till klimatomställning bland annat inom batteri- och fordonsindustriområdet. Här har man också tillsammans med regionala aktörer skapat plattformen MoveToGothenburg för att attrahera arbetskraft.

Trollhättan: Industricampus

I Trollhättan kommer ett industricampus skapas som en del i arbetet med kompetensförsörjning och att attrahera talanger. En avsiktsförklaring har signerats mellan Högskolan Väst, Innovatum Science Park, det kommunala bolaget Kraftstaden och Polestar.

Sting Bioeconomy

Sting Bioeconomy ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom området. Satsningen är ett samarbete mellan Paper Province, Region Värmland, Karlstad Kommun och Sting.

Borlänge: Hackatons

Under våren 2023 genomförde 2047 Science Center ett flertal hackatons med elever i årskurs 2 på gymnasiet inom ramen för arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Eleverna uppdrag kring en av de transportutmaningar som innovationsteamet för Klimatneutrala Borlänge 2030 identifierat.

Urban ICT Arena

Bakom Urban ICT Arena står Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, ABB, Ericsson, IBM, RISE och Stockholms universitet. Med utgångspunkt i behov från offentlig sektor utvecklar man nya lösningar för hållbara städer.

Future by Lund – Vi tänker annorlunda!

I Lund Innovation District kopplas miljöer och aktörer ihop för att skapa synergier och för att kunna stödja en mer komplex transformation med tvärvetenskapliga behov. Kulturella och kreativa näringar har en viktig roll i arbetet med en digital, hållbar och grön omställning. Uppdraget att leda det samskapande arbetet har getts till innovationsplattformen Future by Lund.

Umeå: Elektrobränsleanläggning

Umeå Energi har inlett ett samarbete med Liquid Wind för etablering av elektrobränsleanläggning. Genom att fånga in koldioxid från Dåva kraftvärmeverk tar man ytterligare steg på vägen mot cirkulära flöden för att nå klimatneutralitet år 2030. Med satsningen hoppas man också kunna attrahera andra företag.

Fastighetsnätverket

Örebro stöttar och finansierar initiativ inom Fastighetsnätverket som vänder sig till personer i regionan som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Man erbjuder studiebesök, erfarenhetsträffar och utbildningar för våra medlemmar och arbetar aktivt för att nå våra klimatmål.

Kristianstad: Mer kol i marken

Kristianstad har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri. Därför har man dragit igång initiativet Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark för att öka kolinlagringen i marken och samtidigt stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

RISE: Klimatverkstaden

Klimatverkstaden är en kurerad process för att skapa nya sätt att prata med varandra – företag och kommun – om resan mot ett klimatneutralt Umeå. Metodiken har utvecklats tillsammans med RISE och nu bjuds fler företag in och metoden exporteras till flera städer i Sverige.

Ystadmodellen

Ystadmodellen är en konkret vägledning som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa förutsättningar för affärsutveckling, genom att se de globala målen som ett smörgåsbord för nya affärer.