Viable Cities Logo

Stad Kristianstad

Att leva i Kristianstad 2030

För att beskriva framtiden kombinerar metoden om visionsresan robust forskning om beteendepsykologi med nya rön kring hållbara livsstilar och urgammal kunskap om hur berättelser ska struktureras för att beröra sin publik. Metoden består av ett antal processer som utgår från städernas klimatmål och som resulterar i en berättelse om hur det är att leva klimatneutralt under en dag i den aktuella staden. Målet är att politiker och tjänstemän ska förstå att det är fullt möjligt att kombinera hög livskvalitet med låga utsläpp redan idag, och ge dem insikten om att deras roll handlar om att underlätta för fler att leva hållbart på olika sätt. Kristianstad har tagit fram en visionsresa om hur det är att leva i ett klimatneutralt Kristianstad 2030.

Kristianstad: Skyfallskartan

Kristianstad ligger på en låglänt, vattenomgärdad plats med en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. I sitt klimatanpassningsarbet har man bland annat tagit fram Skyfallskartan som visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband med extrema regn till stöd för fastighetsägare.