Viable Cities Logo

Stad Göteborg

Kompetensförsörjning

I Göteborg arbetar man aktivt med kompetensförsörjning kopplat till klimatomställning bland annat inom batteri- och fordonsindustriområdet. Här har man också tillsammans med regionala aktörer skapat plattformen MoveToGothenburg för att attrahera arbetskraft.

Digital tvilling

Göteborgs Stad har en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

Skyfall i en digitala tvilling 

Göteborgs digitala tvilling har använts för att testa hur man kan skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i stadsplaneringsprocesser där olika aktörer ska kunna krocktesta åtgärder för att fatta bra och hållbara beslut för att rusta staden inför skyfall.

Göteborg: Klimatsmarta evenemang

I Göteborg arbetar man med att skapa klimatsmarta evenemang och är främst bland hållbara destinationer enligt Global Destination Sustainability Movement. När Coldplay spelade på Ullevi i juni 2023 passade man på att testa ny teknik för att kartlägga transporter och bilresenärer söderifrån erbjöds gratis kollektivtrafik sista biten.

Hållbarhet blir standard

Hållbarhet blir standard
Hållbarhet blir standard arbetar för att smarta, innovativa och hållbara lösningar från lyckade pilotprojekt ska bli standard i hela staden. Detta genom att utveckla en analysmetod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö, och ta fram riktlinjer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar i processen för att utveckla staden, både när det gäller nya och befintliga områden