Viable Cities Logo

Etikett Civilsamhälle

Sitra – Livsstilstest

Är din livsstil på miljöns sida eller mot den? Som ett resultat på det här snabba testet får du skräddarsydda tips som hjälper dig spara tid och pengar och förbättra din livskvalitet. Och naturen tackar!

De fyra livsstilsvalen

En forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck: äta en växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

WWF – Tillsammans ställer vi om

Ett lärande och aktiveringsmaterial särskilt utformat för dig som leder, samordnar eller främjar hållbar utveckling i en kommun, skola eller företag. Materialet består av fyra filmer, ett frågebatteri och tips. Syftet är att främja dialog och underlätta agerande i den omställning som krävs.

Medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:9 Den här rapporten redovisar ett förslag till strategi för medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer. Strategin är tänkt för kommuner och aktörer på nationell nivå, men innefattar även andra aktörer. Förslaget har tagits fram av Anthesis tillsammans med Actinate och Sustainable 3.0 på uppdrag av Viable Cities.