Viable Cities Logo

Etikett Samhälls- och stadsplanering

Hög hållbarhet i Brunnshög

I Lund pågår utvecklingen av stadsdelen Brunnshög som siktar mot att ligga längst fram i utvecklingen inom alltifrån stora tekniska system, som spårväg och fjärrvärme, till mindre initiativ, som regntunnor och bilpoolsmedlemskap. En stadsdel som är hållbar – på riktigt.

Naturbana stadskvarter

I centrala Nacka utvecklas en stadsdel utifrån ett naturbant koncept där det urbana och naturen möts på nya sätt. Detta skapar en stadsmiljö med större kontraster och variation, där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön.