Viable Cities Logo

Stad Stockholm

Hållbarhet blir standard

Hållbarhet blir standard
Hållbarhet blir standard arbetar för att smarta, innovativa och hållbara lösningar från lyckade pilotprojekt ska bli standard i hela staden. Detta genom att utveckla en analysmetod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö, och ta fram riktlinjer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar i processen för att utveckla staden, både när det gäller nya och befintliga områden