Viable Cities Logo

Etikett Mobilitet och transport

Tjänsteskjuts – ett nytt sätt att resa i tjänsten?

Karlstad, Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet samarbetar kring Tjänsteskjuts, ett alternativ till den del tjänstefordon som kommunen äger eller leasar. Den nya lösningen kan både spara pengar och ha miljöfördelar, minska på trafik, föroreningar, buller och parkering i stan samt göra arbetslivet mer effektivt och skapa nya jobb, särskilt för människor som idag står långt från arbetsmarknaden. 

Transparenta transporter

Helsingborg vill utmana traditionell hantering av kommunal varudistribution och testa nya sätt att hantera leveranser med hjälp av digitaliserad leveransdata och smartare beställningsprocesser. Därför utvecklade man en digital plattform för transparenta transporter.

Transportklustret

Transportklustret i Eskilstuna tilldelades kommuns miljöpris 2023 för sina insatser inom klimatomställning. Klustret består av fem åkerier och Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Syftet är att tillsammans som lokal bransch arbeta med frågor kopplat till lokal tillväxt och omställningen.