Viable Cities Logo

Etikett Bygg och fastigheter

Helsingborg: Industriell och urban symbios

I Helsingborg påbörjades den industriella symbiosen redan i mitten av 70-talet när bland annat en kemiindustri började förse staden med fjärrvärme. Detta har bland annat lett till utvecklingen av Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios som är en är en del av Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS). En annan spinnoff är Vera park som är ett drivhus för miljörelaterad utveckling.

Bengtsfors kommun: RiK Symbios

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund.