Viable Cities Logo

Format Video

Östersund 2030 – ett gott liv inom planetens gränser

Film från Östersund, framtagen för European Viable Cities Day! I filmen pratar Niklar Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Caroline Hildahl, processledare för Klimatneutrala Östersund 2030, om vad ett gott liv inom planetens gränser innebär för just Östersund samt hur kommunen arbetat under året för att uppnå klimatneutralitet, med exempel från byggsektorn och lösningar som finns där.

Att leva i Kristianstad 2030

För att beskriva framtiden kombinerar metoden om visionsresan robust forskning om beteendepsykologi med nya rön kring hållbara livsstilar och urgammal kunskap om hur berättelser ska struktureras för att beröra sin publik. Metoden består av ett antal processer som utgår från städernas klimatmål och som resulterar i en berättelse om hur det är att leva klimatneutralt under en dag i den aktuella staden. Målet är att politiker och tjänstemän ska förstå att det är fullt möjligt att kombinera hög livskvalitet med låga utsläpp redan idag, och ge dem insikten om att deras roll handlar om att underlätta för fler att leva hållbart på olika sätt. Kristianstad har tagit fram en visionsresa om hur det är att leva i ett klimatneutralt Kristianstad 2030.