Viable Cities Logo
viablecities.se

viablecities.se

Viable Cities får kusin i Rumänien – M100

Viable Cities var först ut i EU som en nationell nod för klimatomställningen i städer. Sedan en tid tillbaka har vi kusiner i Spanien, CitiES2030, och i Ukraina, UniCities. Nu kraftsamlar Rumänien med noden M100 med till en början tre städer, som snabbt ska bli 13.

Radikal implementering tema på European Viable Cities Day

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8 december, firades framgångar hittills och kommande insatser för klimatet vässades.

Hur kan samarbete med USA gynna missionen om klimatneutrala städer?

Den lokala omställningsresan måste ske i snabb takt i städer och samhällen över hela planeten. Förra veckan var Lars Johansson, förändringsledare Viable Cities, i Washington DC, USA, för att göra just det. Hur kan ett stärkt samarbete mellan Sverige och USA bidra till missionen om Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser?

Klimatneutrala Örebro

Halverad elförbrukning, fjärrvärmens möjlighet att bidra med negativa utsläpp och medborgarförsamling - mycket händer i Örebro! Förra veckan var Viable Cities programkontor på besök på Klimatneutrala Örebros kick-off.

Hållbarhet blir standard

Lyckade projekt och pilotprojekt i kommuner skalas inte upp. Det är mer slump än struktur som får projekt att fortsätta, och det ligger ofta på en ensam eldsjäl i att det sker. Hur kan vi gå bort från det?

Almedalen 2023

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans snabbar vi på omställningen till Klimatneutrala städer 2030!

Universitetsutbildning för att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation

I samarbete med Viable Cities och Accelerera erbjuder Linköpings universitet en kurs för dig som arbetar strategiskt med klimatomställningsprocesser inom kommuner; "Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation", 7,5 högskolepoäng, november 2023 - juni 2024. Utbildningen syftar till att fördjupa och bredda dina kunskaper i transformativ innovation, missionsorienterad innovationspolitik och strategisk innovationsledning i kommuner. Utbildningen ska också ge en fördjupad förståelse och insikt i aktuell forskning på området samt praktiska strategier och verktyg för arbeta med klimatomställning.

Viable Cities på nationella klimatmötet

Idag var Viable Cities på plats på det nationella klimatmötet med vår programchef Olga Kordas. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter kraftsamla för att accelerera omställningen till klimatneutrala städer, med sikte på gott liv för alla inom planetens gränser. Vi får inte glömma det mänskliga perspektivet när vi pratar om framtiden.

NetZeroCities utlysning för Twin Cities är öppen

Visuals för Twinning-programmet. Bilden tillhör NetCeroCities.

Twinning-programmet kommer att vägleda tvillingstäder i deras lärande- och replikeringsinsatser från pilotstäder, med ett praktiskt fokus på att replikera de systemiska transformationsmetoderna och innovativa tillvägagångssätt som demonstreras av pilotaktiviteterna, på vägen mot klimatneutralitet.

EU:s Missions – från policy till genomförande

Paneldiskussion på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) (bild tagen från inspelningen av seminariet)
Som en del i Sveriges EU-ordförandeskapsprogram, bjöd den 12 april Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) in till ett seminarium om EU:s Missions, med fokus på hur missionerna översätts från policy till genomförande. Viable Cities Internationaliseringsstrateg Albert Edman, som också är Senior Project Manager på RISE och fokusområdesledare för Städer och samhällen i förändring, deltog i seminariet i paneldiskussion.

Medborgarengagemang

Pierre Mesure, expert på medborgarengagemang
Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.

Klimatfrukost 30: Kollektiv mobilitet för klimatneutrala städer

En stor del av utsläppen i städer kommer från transport av människor och varor, vilket gör mobilitet till en nyckelfråga i omställningen till klimatneutrala städer. Under Klimatfrukost 30 utforskades hur framtidens mobilitet kan utformas för omställning; hur en hållbar klimatneutral mobilitet och tillgänglighet kan se ut i praktiken; vad kollektiv mobilitet och micromobilitet är och vilken roll de spelar; samt hur Linköping och Järfälla arbetar med mobilitet som en del av sitt klimatomställningsarbete.

Is my microphone on?

Pressbild från Riksteatern föreställande ungdomsensemblen i Växjö

Föreställningen Is my microphone on? är inspirerad av det tal klimataktivisten Greta Thunberg höll den 23 april 2019. Föreställningen är skriven för en vuxen publik och framförs av ungdomsensembler runt om i Sverige. Den skildrar ungdomars oro, rädsla och frustration, och kopplar an hur vi nu tillsammans behöver snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030.

Accelerera för framgångsrik omställning

I omställningen mot en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan innovation utgöra en kraftfull möjliggörare. Genom att utrusta nyckelpersoner i kommunprojekt och kommunledning med verktyg, strategier och förmågor bygger Accelerera upp konkret kunskap kring innovation, skapar nya beteenden, och möjliggör transformativ förändring och ökad hållbarhet.

Städer i Ukraina ska bli klimatsmarta när de byggs upp igen

Många av Ukrainas städer är förstörda och sönderbombade. En ny EU-satsning – UniCities – som leds av KTH, och som initierades och koordineras av Viable Cities programchef Olga Kordas, ska ge stöd till aktörer i Ukraina att bygga kompetens för att kunna återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.

Klimatneutrala Kristianstad – platsbesök

I veckan har Viable Cities programledning träffat kommunstyrelsens arbetsutskott, chefer och kollegor i Kristianstads kommun och flera andra aktörer i och utanför kommunen för att tillsammans blicka framåt. Hur ser ett klimatneutralt Kristianstad 2030 ut? Hur kommer vi dit? Inom vilka områden behöver arbetet vässas? Vilka behöver mobiliseras för att vi ska kunna komma fortare fram?

Tre av Viable Cities Klimatneutrala städer 2030 är med i NetZeroCities Pilot Cities Programme

Bland den första grupp av 53 städer från tjugoen länder har valts ut för att inleda klimatåtgärder genom NetZeroCities Pilot Cities Programme finns tre av Viable Cities Klimatneutrala städer 2030. Genom att arbeta individuellt och tillsammans kommer dessa städer att implementera systemiska och lokalt skräddarsydda innovativa åtgärder som spänner över flera områden. De 53 städerna har valts ut från ett brett spektrum av över 100 ansökningar.

Viable Cities Programchef Olga Kordas kommer medverka på Sweden Innovation Days

Viable Cities Programchef, Olga Kordas, kommer delta i konversationen om The climate city contract - At the EU, national and municipality levels, under Dag 2 av Sweden Innovation Days! Samtalet kommer täcka hur man bygger samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, hur nationella, regionala och lokala nivåer behöver samarbeta på nya sätt, och hur man gör allt det snabbare.

Viable Cities ordförande Cecila Schelin Seidegård får medalj av kungen

Vi är otroligt stolta över att vår ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, får H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående samhällsinsatser”. Vi är alla oerhört glada för Cecilas skull, och stolta över att hon leder Viable Cities viktiga arbete framåt med sikte på klimatneutrala städer 2030 med gott liv för alla inom planetens gränser!

Klimatfrukost 29: Hållbar samhällsbyggnad

Sweco har på uppdrag av Vinnova undersökt centrala aktörer och miljöer inom innovation för hållbar samhällsbyggnad. Resultatet kommer att utgöra ett strategiskt underlag för Vinnovas fortsatta arbete med att stödja innovation som bidrar till hållbar samhällsbyggnad. På denna klimatfrukost presenteras delar av resultaten tillsammans med reflektioner.

Framtidens engagemang i Viable Cities

Nu står Viable Cities inför en ny fas där de strategiska innovationsprogrammen stöps om. Nästa generations innovationsprogram "Impact innovation" kommer att vara aktörsdrivna och långsiktiga kraftsamlingar som ska bidrar till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Nu utforskar vi hur framtidens engagemang i Viable Cities kan se ut!

EU inspireras av Viable Cities

‍Under förra veckan hade även Lund besök av Patrick Child från EU kommissionen! Patrick Child har ansvar för Mission Cities, en satsning där hundra städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030. I intervjun berättar Patrick att det mest intressanta från besöket i staden är Lunds mobilisering kring agendan med klimatneutralitet, där myndighet arbetar tillsammans med medborgare och företag och utforskar olika styrningsmodeller för missionen klimatneutrala städer 2030.

Multi level governance in practice

Patrick Child, mission manager for climate neutral and smart cities and deputy director general of DG ENV, is visiting Sweden in the context of the Swedish presidency in the European Union. Today, Viable Cities hosted a meeting where the acceleration of the mission was discussed with participants from multiple levels; European, national, local. Prominent participants from the European Commission, Swedish government agencies, the City of Stockholm, and stakeholders from different parts of society.

Medel för Viable Cities 2.0!

Vi är jätteglada att berätta att vi idag fick veta att Viable Cities har fått medel för att vara med i första delen av att utveckla framtidens strategiska innovationsprogam: Impact Innovation.

We need courageous leadership

Fedra Vanhuyse, the Finance and Procurement Strategist of Viable Cities, was a speaker during the session Thriving like an oak on the opening events of European Green Capital Tallinn. The key points were… (click on the image to read more)

Lärosäten samverkar kring kompetensutveckling i klimatomställning

Nio lärosäten har på uppdrag av regeringen skapat ett brett utbildningsutbud i dialog med relevanta organisationer i näringsliv och det omgivande samhället. Resultatet är satsningen Öppet för klimatet, med utbildningar inom bland annat cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket annat. Samtliga utbildningar är tillgängliga för alla, kräver inga särskilda förkunskaper och är helt kostnadsfria. Majoriteten av lärosätena är medlemmar i Viable Cities.

Linköping berättar om klimatarbetet nu och framåt

Mikael Sanfridson, borgmästare i Linköping, berättar om Linköpings klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Linköping är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.

Borlänge berättar om klimatarbetet nu och framåt

Lena Lagestam, styrelseordförande i Borlänge Energi, berättar om Borlänges klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Borlänge är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.

Lund berättar om klimatarbetet nu och framåt

Anders Almgen, ordförande i kommunstyrelsen i Lund, berättar om Lunds klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Lund är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.

Smart City Expo World Congress

Smart City Expo World Congress (Barcelona, November 15-17) is the leading international event for the smart city sector, a key meeting point for experts and leaders of the world’s most innovative cities, companies, research centers and international organizations. Over 24,000 professionals are expected from more than 700 cities and over 400 international speakers that will share their vision on how to build a more sustainable and livable urban future.