Viable Cities Logo

Så kan digitala verktyg snabba på klimatomställningen

Digitala verktyg kan användas på många olika sätt för att snabba på klimatomställningen. Under Transition Lab Forum 4 hölls en workshop med titeln “Digitala verktyg för överväxel i praktiskt klimatarbete” för att ge en inblick i vilka verktyg som finns, hur de kan användas och varför.

Förutom gruppdiskussioner delade flera experter på området med sig av sina erfarenheter. Här ger vi en överblick över vad som diskuterades med länkar till presentationer och filmer.

Du kan också se workshopens presentationer i Viable Cities Youtube-kanal

Skärmavbild 2020-11-20 kl. 16.36.06.png

Arbete med öppen data och digitala verktyg i Göteborgs stad

Kim Lantto från Göteborgs stad inledde med att berätta om Göteborgs arbete med digitala verktyg och öppen data. En förutsättning är dock att data finns tillgängligt även över kommungränserna och med mer transparens kan tilliten öka. Hur kan man hitta digitala lösningar som redan finns som är bra och dessutom dela med andra städer? Och ett sista medskick från Kim: Utgå alltid från medborgarnas behov och medskapa den service som erbjuds.

Mer om detta

Göteborgs Stads digitala tvilling

Hur kan digitala verktyg användas för visualisering av data för klimateffekter för ett bättre beslutsfattande i arbetet med klimatomställningen i städer? Vi fick bekanta oss med Göteborg Stads pågående arbete med att utveckla en Digital tvilling där Eric Jeansson, geodatastrateg vid stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, inspirerade med visualiseringar av Göteborg.

Mer om detta

Visualisering av klimatomställning

Energi- och klimatrådgivare Erik Eklund från Umeå kommun berättade om hur kommunen utforskar visualiseringsverktyg som ett stöd i klimatomställningen. De vill använda visualisering för att som stad kunna planera, förstå och konkretisera de förändringar som är nödvändiga för att ta itu med klimatkrisen. Umeå och Uppsala kommuner har under 2020 inom Viable Cities arbetat med företaget ClimateView för att ta fram ett s k proof of concept för städer utifrån Panorama som är ett verktyg för visualisering av Sveriges nationella klimatpolitik. Panorama har utvecklats av Klimatpolitiska rådet i samarbete med ClimateView och flera andra aktörer.

Mer om detta

Dataspel involverar medborgare i stadsutvecklingen

Hur kan digitala verktyg användas för att involvera medborgare i beslutsfattande om hur staden bör utformas? Pontus Westerberg, programansvarig för innovation på UN-Habitat, berättade om Block-by-Block. Ursprungligen startade konceptet, då kallat Mina kvarter, i Sverige där Svensk Byggtjänst ville ha verktyg för att involvera ungdomar i utvecklingen av svenska förorter. UN-Habitat startade satsningen Block-by-Block 2012 där man använder sig av dataspelet Minecraft för involvera bland annat barn och ungdomar i planering av städer och stadsdelar. Hittills har detta skett i mer än 120 projekt i mer än 40 länder, även i Sverige.

Mer om detta

Minecraft för en inkluderande stadsplanering i Göteborg

Göteborgs stad jobbar också med Minecraft för en inkluderande stadsplanering. Anna Reuter Metelius, projektledare vid Planavdelningen i staden, berättade om arbetet med ungdomar i stadsdelarna Hammarkullen och Bergsjön. Arbetet är en del i satsningen Jämlikt Göteborg, som bland annat har som mål att planera och bygga staden för ökad jämlikhet.

Mer om detta

Medverkande experter

  • Kim Lantto, Utvecklingsledare Digital Service, Göteborgs Stad

  • Eric Jeansson på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad

  • Erik Eklund, Energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun

  • Pontus Westerberg, programansvarig för innovation på UN-Habitat

  • Anna Reuter Metelius, Projektledare på Planavdelningen i Göteborgs stad

  • Eva Pavic, projektkoordinator, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad

Andra intressanta länkar och vidare läsning