Viable Cities Logo

Kick-off för ökad medborgardialog i Klimatneutrala Uppsala

Under gårdagen gjorde Viable Cities kommunikatör Rickard ett studiebesök hos Uppsala kommun i deras nya stadshus för att delta i kick-offen för Klimatneutrala Uppsalas nya arbetspaket.
Arbetspaketet, som är en del av kommunens översiktsplan, fokuserar på medborgardialog och civilsamhället.

Bland annat diskuterades det hur det går att utveckla dialogen om klimatomställning tillsammans med stadens invånare, och hur aktörer inom civilsamhället kan delta i denna process för att nå ut till invånarna.

Kick-offen innehåll workshops där deltagarna i mindre grupper samtalade om olika idéer och förslag kring medborgardialog och civilsamhället. Både representanter från civilsamhället och kommunen deltog under mötet.