Viable Cities Logo

Smarta Städer 2017

Smarta-Stader-puff.jpg

Smart Sustainable Cities deltar på konferensen Smarta Städer 2017, 22-23 november på Kistamässan.

Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete mellan EasyFaris och Geoforum Sverige, och av en vibrerande utställning med fokus på den smarta staden och hållbart byggande.

Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Mötesplatsen Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att möta dessa utmaningar och blir en unik arena där de tekniska förutsättningarna och de senaste innovationerna kan presenteras och möta användare, kravställare, beslutsfattare och nyttjare från hela samhällsbyggnadssektorn.

Konferensen består av både plenarföreläsningar och fyra nischade spår; Medskapande medborgare, Uppkopplad infrastruktur, Hållbar och trygg miljö samt Urban mobilitet. Dagarna är fyllda med inspirerande föreläsningar från både Sverige och internationellt och talarna är allt ifrån forskare, till stora företag och praktikfall från kommuner och myndigheter.

Keynote-talare är:

Boyd Cohen, Director of Research, Professor of Entrepreneurship & Sustainability på EADA Business School
Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister
Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs kommun