Viable Cities Logo

Utlysningsetikett Interna utlysningar

Utlysning #15 Systemdemonstratorer i praktiken

Viable Cities Systemdemonstrator
I utlysningen Systemdemonstratorer i praktiken går systemdemonstratorn från planeringsfas till etablering och implementering. Med den större budget som ingår i denna fas blir det möjligt att på bred front samla aktörer och genomföra de åtgärder som identifierats för att nå systemdemonstratorns mission. Två projekt beviljades medel i planeringsfasen, SnabbSam i Stockholm och CoAction i Lund, och det är endast de som kan söka och beviljas stöd i den här utlysningen.

Utlysning #14 Klimatneutrala städer 2030 3.0​

Utlysning #14. Foto: Giu Vicente via Unsplash
Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Utlysning #14: Klimatneutrala städer 2030 3.0 ska bidra till att ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbete i städer med höga ambitioner för omställningen. Satsningen öppnar upp för fler städer att gå före i att accelerera den lokala omställningsresan och skala upp omställningen för större effekt inom kortare tidsram och samtidigt bidra till att hantera multipla kriser.

Utlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas

Viable Cities Systemdemonstrator
Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer​, designfas

Viable Cities Systemdemonstrator
Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Utlysning #10 Lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbets-program

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Energimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer.

Utlysning #9 Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Var med och skapa energipositiva stadsdelar och genom det bidra till klimatneutrala städer. Nu kan du söka stöd för det i en utlysning inom det europeiska samarbetet PED – Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development. Budgeten för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige och som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysning #8 Klimatneutrala städer 2030 2.0

Nu välkomnar vi nya städer till vår satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Vi söker svenska kommuner som tillsammans med lokala samarbetspartners, och oss, vill arbeta för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vår vision är att vi genom vårt gemensamma arbete inspirerar och visar vägen i klimatomställningen både i Europa och globalt.

Utlysning #6 Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #5 Energipositiva stadsdelar

Vill du vara med och skapa energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för det i en pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED). Budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysning #4 Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #3 Klimatneutrala städer 2030

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.

Utlysning #2 Demonstration för livskraftiga städer

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt.