Viable Cities Logo

Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Utlysning #4
Stängdes 30 augusti 2019
Utlysta medel cirka 20 miljoner SEK

I utlysningen Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030. Projektkonsortier ska kraftsamla kring innovativa lösningar och ny kunskap som kan bidra till att accelerera omställning till klimatneutrala städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Vilka riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer). Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Utlysningen välkomnar förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen.

Fokus- & temaområden

Arbetet behöver utgå från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling, med fördel kopplat till FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt senast i november 2019, om vilka projekt som beviljas. Klicka på knappen nedan för att komma till Energimyndighetens webbplats där du hittar den fullständiga utlysningstexten och formella krav och andra detaljer.

Observera! Det är mycket viktigt att lämna in en korrekt och fullständig ansökan, inklusive den publika bilaga som efterfrågas.

Stöd till sökande

Den 21 maj hölls ett informationsmöte om utlysningen i form av ett webbinarium.

För konsortier som förbereder en ansökan erbjöd programkontoret konsultationstillfällen och matchmaking så långt möjligt.

Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring utlysningen.

Ja, internationella parter kan vara med i en ansökan. För att parten ska kunna ha en egen budget i projektet krävs det dock att parten också är verksam i Sverige och har ett svenskt organisationsnummer. I annat fall kan parten endast vara med och bidra med samfinansiering.

Då instutionerna har samma organisationsnummer så räknas det som samma aktör.

Nej, alla innehållskriterier behöver inte adresseras.

Ja, det kan det göra. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Det kommer att finnas en kommitté med externa bedömare som är föreslagen av programmets styrelse och godkända av Energimyndigheten som gör en samlad bedömning av alla ansökningar som lämnas in.

Bedömningsgruppen utses av Energimyndigheten efter samråd med Viable Cities programledning.

Även mindre städer omfattas av programmet.

Det beror på vad projektets parter har kommit överens om i projektsavtalet. Vanligtvis är det så att resultat som genererats av flera parter ägs av dem gemensamt med andel motsvarande respektive parts intellektuella bidrag till uppkomsten av resultatet.

Fokus för programmet och utlysningen är begränsning av klimatpåverkan, ”mitigation”.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Patrik Rydén, patrik.ryden@viablecities.se

Emina Pasic, Energimyndighetens kontaktperson,  emina.pasic@energimyndigheten.se