Viable Cities Logo

Lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram

Utlysning #10
Stängdes 13 september 2022

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Energimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer. 

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer).

Varje projektförslag måste bestå av ett projektkonsortium av minst två stödberättigade sökande från minst två deltagande länder samt minst två (och högst tre) kinesiska partner. Minst en konsortiepartner måste vara en stad.

Hur ska konsortiet se ut?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete mellan Europa och Kina och måste kunna påvisa mervärdet av samarbetet. Utlysningen vänder sig till forskare från europeiska och kinesiska universitet, forskningsinstitut (inklusive kommunala forskningsinstitut), städer samt europeiska företag.

Hur mycket kan man söka?

Budgeten för utlysningen är cirka 9 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige och som kan bidra i innovations- och forksningsprojekt inom utlysningens områden.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

I den här utlysningen välkomnas gemensamma projekt mellan Kina och Europa med fokus på något eller en kombination av de två utvalda temaområdena hållbar citylogistik och klimatneutral mobilitet, och där det kan uppnås mervärde från ett kinesisk-europeiskt samarbete. Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten. 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av projektskisser kl. 14.00 (CEST) den 12 april 2022. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade kl. 14.00 (CEST) den 13 september.

Stöd till sökande

Den 25 februari, klockan 14.00-15.15 anordnade Viable Cities, Drive Sweden och Energimyndigheten ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Den 2 mars, klockan 9.00-10.00 anordnade ENUAC Sino- Europeiska utlysningssekretariatet ett webbinarium med temat Societal impact and the impact plan approach. 

Den 16 mars, klockan 9.00-10.00 anordnade ENUAC Sino- Europeiska utlysningssekretariatet ett webbinarium med temat Submitting your application at NSFC and in UDiManager. 

Den 30 mars, klockan 9.00-10.00 anordnade ENUAC Sino- Europeiska utlysningssekretariatet ett webbinarium med temat Summary previous webinars and other questions. 

Kontakt

Vi lämnade support fram till kl. 12:00 samma dag som utlysningen stängde.

Emina Pasic, Energimyndigheten, emina.pasic@energimyndigheten.se, 016-544 21 89

Patrik Rydén, Viable Cities, patrik.ryden@viablecities.se, 073-399 86 19

Eric Wallgren, Drive Sweden, eric.wallgren@vinnova.se, 08-473 30 96

Sarah Schulman, Vinnova, sarah.schulman@vinnova.se, 08-473 30 67

Viable Cities Utlysning #10: Lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram är en transnationell utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. 2010 grundades Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe för att adressera dagens globala urbana utmaningar.