Viable Cities Logo

Energipositiva stadsdelar

Utlysning #5
Stängdes 24 september 2020
Utlysta medel cirka 6 miljoner SEK

Vill du vara med och skapa energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för det i en pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED). Budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.  

Vilka riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer). Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av aktörsgrupperna ovan. Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet. Varje projektförslag måste bestå av ett projektkonsortium av minst två stödberättigade sökande från minst två deltagande länder.

Utlysningen välkomnar förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen.

Fokus- & temaområden

Utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av två projektformer: innovationsprojekt och demonstrationsprojekt.

Innovationsprojekten ska utveckla nya lösningar som konkret bidrar till att accelerera omställning till energipositiva stadsdelar. Dessa lösningar kan till exempel vara produkter (varor och tjänster), processer, metoder, modeller (affärsmodeller), policy eller planer.

Demonstrationsprojekten ska möjliggöra uppskalning och replikering av redan framtagna lösningar.

Arbetet behöver utgå från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling, med fördel kopplat till FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Läs utlysningstexten

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen avser ansökan i ett steg dvs. en fullständig ansökan skall lämnas in till PED Programsekretariatet. Konsortieledaren för varje europeiskt konsortium samordnar så att varje transnationellt projekt lämnar in en fullständig ansökan. Ansökan ska skrivas på engelska.

Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast kl. 12.00 den 24 september 2020. Projektansökningarna bedöms av internationell bedömarpanel utifrån de bedömningskriterier som beskrivs i den europeiska utlysningstexten.

Stöd till sökande

Den 14 maj arrangerades ett informationsmöte med bland andra JPI Urban Europe som driver utlysningen på EU-nivå. Hela projektet presenterades.

Den 15 maj hölls ett informationsmöte om vad som gäller för svenska aktörer. Medverkade gjorde Olga Kordas, programchef Viable Cities; Johannes Bockstefl, Programansvarig, FFG – Austrian Research Promotion Agency; Patrik Rydén, samverkansstrateg Viable Cities samt Emina Pasic, Viable Cities Programansvarig, Energimyndigheten.

För konsortier som förbereder en ansökan erbjöd programkontoret konsultationstillfällen och matchmaking så långt möjligt.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Patrik Rydén, patrik.ryden@viablecities.se

Emina Pasic, Energimyndighetens kontaktperson,  emina.pasic@energimyndigheten.se

Viable Cities Utlysning #5: Energipositiva stadsdelar är en transnationell utlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts and Neighbourhoods (PED) där aktörer från olika EU-länder är inbjudna att söka medel. Samarbetet och utlysningen drivs på EU-nivå av PED Program (SET Plan 3.2 – Smart Cities and Communities) och JPI Urban Europe, ett initiativ som verkar för gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling.