Viable Cities Logo

Klimatneutrala städer 2030 2.0

Utlysning #8
Stängdes 28 april 2021
Utlysta medel cirka 100 miljoner SEK

Nu öppnar Viable Cities vår största utlysning hittills – den totala budgeten för utlysning #8 är 200 miljoner kronor. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer därmed från nio städer till tjugo.

Vill din stad bidra till att snabba på klimatomställningen i städer och arbeta för ett gott liv för alla inom planetens gränser? Sök och bli en av Viable Cities pionjärstäder.

Nu välkomnar vi nya städer till vår satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Vi söker svenska kommuner som tillsammans med lokala samarbetspartners, och oss, vill arbeta för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vår vision är att vi genom vårt gemensamma arbete inspirerar och visar vägen i klimatomställningen både i Europa och globalt.

I dagsläget är följande städer med i satsningen: Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Utlysningen riktar sig till dem, samt till uppemot 11 “nya” städer.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till två vågor av pionjärstäder. Våg 1 är de nio städer som har signerat Klimatkontrakt 2030; Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Våg 2 är de städer som vill bli föregångare i att snabba på klimatomställningen, och inte ingår i våg 1.

Hur ska konsortiet se ut?

Minst fyra parter ska stå bakom varje ansökan. Den koordinerande parten ska vara en kommun. Projektkonsortiet ska bestå av oberoende aktörer från alla följande grupper: akademi, näringsliv, offentlig sektor samt idéburen sektor.

Hur mycket kan man söka?

I denna utlysning finns totalt 100 miljoner kronor tillgängliga för de projekt som beviljas stöd. Tillsammans med en medfinansiering på 50% ger det en total budget på 200 miljoner kronor för finansierade projekt. Med omkring 20 beviljade projekt inom utlysningen blir det beviljade bidraget från Energimyndigheten fyra till fem miljoner per projekt.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Utlysningen syftar till att svenska städer ska kunna gå före i att snabba på klimatomställningen till 2030. Projekten ska leverera: 

  • Ett årligen reviderat Klimatkontrakt 2030 som centralt instrument för att koordinera och stödja systeminnovation

  • Nya former och processer för att mobilisera en bredd av relevanta aktörer för att snabba på omställning till klimatneutralitet och hållbarhet till 2030

  • Ett etablerat innovationsteam, eller omställningsfunktion, med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 utifrån stadens specifika utmaningar

  • En tydlig portfölj av satsningar som gemensamt kan bidra till att stärka förmågan att påskynda omställningen

  • En klimatinvesteringsplan som omfattar såväl kommunala investeringar som de investeringar som sker utanför den kommunala sektorn

  • Under projektperioden förväntas konkreta satsningar i portföljen kopplade till Klimatkontrakt 2030 testas, implementeras, utvärderas och skalas upp med fokus på insatser som gör verklig skillnad i klimatomställning

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812
Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Ansökningarna ska skickas in till Energimyndigheten. 

Stöd till sökande

Den 2 mars 2021 höll Viable Cities och Energimyndigheten ett första digitalt informationsmöte om utlysningen och ansökningsprocessen. Se mötet i efterhand nedan eller här:

Under senare delen av mars erbjöd Viable Cities tillfällen för projektkonsortier att diskutera ansökan. 

Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring utlysningen.

Två städer skulle kunna lämna in en gemensam ansökan. En kommun måste dock vara huvudsökande och det kommer att krävas ett stödbrev från den politiska ledningen i den huvudsökande kommunen. Den andra kommunen ingår sedan som part i ansökan och blir en slags följekommun.

Utöver detta krävs det fortfarande att minst fyra parter ska stå bakom varje ansökan och att projektkonsortiet ska bestå av oberoende aktörer från samtliga följande aktörsgrupper: (1) universitet, högskolor eller forskningsinstitut, (2) företag, (3) offentlig sektor och (4) idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer).

För att söka i Pionjärstäder våg 1 krävs att det finns ett signerat Klimatkontrakt. Det finns de nio städer som har signerat Klimatkontrakt 2030 i december 2020. Följande städer kan söka i våg 1: Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

För sökande i Våg 2 och krävs inget signerat Klimatkontrakt.

Nej, tyvärr. Viable Cities har inte möjlighet att låna ut projektledare till kommunerna.

Det går att göra förändringar i partnerkonstellationen efter det att projektet har påbörjats, men det krävs att det i så fall lämnas in ändringsförfrågan till Energimyndigheten. Därefter görs en bedömning om omfattningen i ändringsärendet.

Det är kommunerna som är huvudsökande i ansökningarna. Det är dock viktigt att det i arbetet inte bara är fokus på det som kommunen har direkt rådighet över, andra aktörer i kommunen behöver involveras. Det är stadens utmaningar som ska vara i fokus och hur omställningarna i staden ska kunna påskyndas.

Ja, kommunala företag räkas in i kategorin företag i ansökningarna.

Vi hoppas naturligtvis att alla ansökningarna från våg 1- städerna uppfyller bedömningskriterierna i utlysningstexten. Om en sådan situation ändå skulle uppstå kommer Viable Cities att försöka hitta produktiva lösningar framåt.

Ja, vi vet att det är ont om tid. För att projekten ska kunna starta den 1 oktober 2021 måste vi dock ha denna korta deadline. För er som söker i Våg 2 och som behöver lämna in stödbrev så finns det möjlighet att lämna in det som en komplettering senast den 17 maj 2021.

Det finns tyvärr ingen mall för stödbrev, utan det är upp till varje stad att formulera det utifrån era förutsättningar.

Detta kan variera från stad till stad och ska utgå ifrån era reella utmaningar. Det skulle kunna vara Bostadsrättsföreningar, men även andra organisationer som t ex kan hjälpa till med medborgarengagemang. Det är dock viktigt att det är juridiska personer med ett organisationsnummer.

Projekten är 3-åriga men Viable Cities som innovationsprogram kommer att vara aktivt till 2030. Vår mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser och den missionen kommer vi att stödja på olika sätt hela vägen till 2030.

Kontakt

Vi lämnade support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stängde.

Annika Evelyn Otto, Energimyndigheten, annika.evelyn-otto@energimyndigheten.se, 016-544 20 18

Emina Pasic, Energimyndigheten, emina.pasic@energimyndigheten.se, 016-544 21 89

Patrik Rydén, Viable Cities, patrik.ryden@viablecities.se, 073-399 86 19

Teknisk support: ekanalen@energimyndigheten.se, 016-544 22 11