Viable Cities Logo

Utlysning #15: Systemdemonstratorer i praktiken

Utlysning #15
Endast öppen för CoAction i Lund och SnabbSam Stockholm.
Stänger 1 maj 2024

I utlysning #15 Systemdemonstratorer i praktiken går systemdemonstratorn från planeringsfas till etablering och implementering. Två projekt beviljades medel i planeringsfasen, SnabbSam i Stockholm och CoAction i Lund, och det är endast de som kan söka och beviljas stöd i Systemdemonstratorer i denna utlysning.

Vem kan söka?

Erbjudandet att riktar sig till Lunds kommun och Stockholm stad. Akademi, näringsliv, offentliga aktörer samt civilsamhälle ska ingå i konsortiet. Under projektperioden kommer det finnas möjlighet att både lägga till och dra ifrån parter till konstellationen.

Hur mycket medel handlar det om?

Beviljade projekt kan erhålla maximalt 20 miljoner kronor i utlysningen. Bidraget kan maximalt utgöra 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Vad vill vi uppnå med utlysningen?

Utgångspunkten för satsningen på systemdemonstratorer är att tydligt bidra till den mission som fastställs i Klimatkontrakt 2030: Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Som en del av denna mission krävs omfattande och banbrytande omställning inom många områden, till exempel planering och byggd miljö; transport och infrastruktur; energisystemet samt livsstil och konsumtion. 

Till viss del är de åtgärder som krävs för denna omställning välkända och i de kommuner som står i fokus i denna utlysning finns flera metoder, strategier och program redan på plats. De insatser som sker idag behöver dock förstärkas med tydligare systemperspektiv för att snabba på omställningen i den omfattning och hastighet som krävs för att uppnå klimatneutralitet till 2030. 

För att uppnå klimatneutralitet till 2030 krävs nya djärva grepp som inriktas på förändring i flera delar av ett system samtidigt. Det är detta som systemdemonstratorer är tänkta att göra, som en kraft för att skapa mobilisering och fördjupning för omställning inom ramen för den långsiktiga processen kring Klimatkontrakt 2030. 

Insatsen, som är en gemensam satsning av Vinnova, Viable Cities och Energimyndighetens, syftar till att möjliggöra radikala åtgärder för omställning med inriktning på uppskalning och för att skapa ”det nya normala”  inom områden som är viktiga för att få omställning att ske i praktiken. 

 

En satsning i tre utlysningar

Det första steget i satsningen på systemdemonstratorer för klimatneutrala städer var utlysning #11: Systemdemonstratorer – designfas. Denna utlysning, var öppen för de nio första städer som signerat klimatkontrakt 2030, och gick att söka våren 2022. Sex projekt beviljades stöd i utlysning #11, där syftet var att utveckla idéer och förslag för systemdemonstratorer, mobilisera aktörer, identifiera hinder och fördjupa förståelsen för systemet. Projekttiden var sep 2022 – feb 2023. 

Den andra delen i satsningen på systemdemonstratorer struktureras i två utlysningar, Systemdemonstratorer – planeringsfas och Systemdemonstratorer i praktiken(denna utlysning).  Syftet med planeringsfasen är att skapa processer, strukturer och funktioner som är nödvändiga för att etablera en fullskalig systemdemonstrator för klimatneutrala städer. 

Genomgången Planeringsfas är en förutsättning för att kunna beviljas stöd i Systemdemonstratorer i praktiken. 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information finns i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Olle Dierks, Viable Cities, olle.dierks@viablecities.se

Viable Cities Utlysning #15: Systemdemonstratorer är en är en del av missionen klimatneutrala städer 2030. För att snabba på klimatomställningen behöver vi arbeta tillsammans på nya sätt på tvärs i samhället mellan aktörer i offentlig verksamhet, näringsliv, universitet och forskningsinstitut och civilsamhälle. Vi behöver också, med utgångspunkt från missionen om klimatneutrala och hållbara städer 2030, skapa en tydlig och långsiktig gemensam riktning i insatser från lokal, regional, nationell och internationell nivå.