Viable Cities Logo

Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Utlysning #1
Stängdes 31 januari 2018
Utlysta medel cirka 42 miljoner SEK

Utlysningen Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer välkomnar projektförslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som använder digitalisering och medborgarengagemang för att snabbare nå ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Vi söker banbrytande projekt som gör skillnad, i nya spännande konstellationer av aktörer.

Vilka riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer och enskilda firmor. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. 

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av fyra projektformer. En av följande ska väljas:

 • Förstudier, stödbelopp 200 000 – 500 000 kr

 • Forskningsprojekt, stödbelopp 2 000 000 – 4 500 000 kr

 • Innovationsprojekt, 500 000 – 5 000 000 kr

 • Demonstrationsprojekt, 500 000 – 5 000 000 kr

Projekt som beviljas stöd ska starta mellan 2018-06-01 och 2018-09-30 och kan som längst pågå till 2021-12-31.

Fokus- & temaområden

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och minst ett av fem temaområden:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Finansierings- och affärsmodeller
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt i början av juni, om vilka projekt som beviljas.

Stöd till sökande

Den 8 november (Göteborg), 10 november (Malmö), 16 november (Umeå), 24 oktober (Stockholm) hölls det informationsmöten om utlysningen. I anslutning till informationsmötet presenterade Energimyndigheten dessutom utlysningen Making Cities Work från JPI Urban Europe.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Patrik Rydén, patrik.ryden@viablecities.se

Emina Pasic, Energimyndighetens kontaktperson,  emina.pasic@energimyndigheten.se