Urban omställningskapacitet för hållbara städer

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
Utlysning #7
Stängdes 15 april 2021

Behovet av en snabb hållbar omvandling av våra städer och stadsdelar har aldrig varit större. I denna utlysning välkomnas forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att i transnationella konsortier utveckla urban omställningskapacitet som kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

Nu välkomnar vi nya städer till vår satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Vi söker svenska kommuner som tillsammans med lokala samarbetspartners, och oss, vill arbeta för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vår vision är att vi genom vårt gemensamma arbete inspirerar och visar vägen i klimatomställningen både i Europa och globalt.

I dagsläget är följande städer med i satsningen: Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Utlysningen riktar sig till dem, samt till uppemot 11 “nya” städer.

Vem kan söka?

Forsknings- och innovationsprojekt som adresserar hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling, till exempel genom att utforska och bidra till att lösa utmaningar inom områdena; urban cirkulär ekonomi, invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation, robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö.

Hur ska konsortiet se ut?

Varje projektförslag måste bestå av ett projektkonsortium av minst tre stödberättigade sökande från minst tre deltagande länder (se nedan). Det finns ingen gräns för det totala antalet partners. Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt kunna påvisa mervärdet av samarbetet.

Hur mycket kan man söka?

I denna utlysning finns totalt ca 2,8 miljoner euro tillgängliga för projektdeltagare verksamma i Sverige. Myndigheterna förväntas att finansiera cirka 7–9 projekt i denna utlysning. Stödets storlek beror bland annat på hur stora stödberättigande kostnader som deltagaren har, om deltagaren är en icke-ekonomisk aktör eller ett företag, och till vilken forskning- och innovationskategori som aktiviteterna anses höra. Den totala utlysningsbudgeten är 18,4 miljoner euro.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att skapa en hållbar värld. ENUTC-utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av projekt som utforskar och bidrar till:

  • Urban cirkulär ekonomi

  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation

  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Utlysningen är uppdelad i två steg, där den sökande i steg ett skickar in en projektskiss för att därefter i steg två skicka in en fullständig ansökan.

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Läs utlysningstexten

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess. I första steget lämnar den sökande in projektskisser, och i det andra steget en fullständig ansökan. Skisser ska lämnas in senast 15 april 2021 kl. 14:00 (CET). Fullständiga ansökningar ska lämnas in senast 23 september 2021 kl. 14:00 (CET).  

  • Projektskisser och fullständiga ansökningar ska skickas in av huvudsökande till det elektroniska ansökningssystemet, UDiManager . Mer information finns på JPI Urban Europe:s webbsida. 

  • Internationella konsortier som ska söka medel, väljer själva vem som ska vara huvudsökande. Huvudsökande lägger in uppgifter för alla medverkande sökanden från andra länder i ansökningssystemet.  

  • Information om vilka ansökningar som går vidare till steg 2 kommer att skickas ut av utlysningens sekretariat i juni 2021 till huvudsökande.   

  • En fullständig ansökan där svenska aktörer ingår, ska även skickas in till Energimyndigheten, efter den 23 september, när den fullständiga ansökan är inskickad till UDiManager.  

För fullständig information läs mer i den Europeiska utlysningstexten (Call for proposals) och i den nationella utlysningstexten (Fullständig utlysningstext). 

Obeservera: Nationella utlysningstexten/Fullständig utlysningstext är en sammanfattning på svenska av den fullständiga europeiska utlysningstexten/Call for proposals. Nationella utlysningstexten innehåller bland annat en beskrivning av de kostnader som svenska sökande kan erhålla bidrag för. Sökanden bör läsa och följa alla anvisningar i den europeiska utlysningstexten samt läsa de nationella kraven i Annex A. 

Stöd till sökande

8 februari 15.00–16.30 Nationellt informationsmöte med matchmaking. Inspelningen kan ses i efterhand.

18 februari Europeiskt informationsmöte, kan ses i efterhand på JPI Urban Europes webbplats.

9 mars 10.00–12.00 Europeiskt matchmaking-möte, kan ses i efterhand på JPI Urban Europes webbplats.

Om du letar efter intresserade aktörer i Sverige och andra länder för deltagande i ENUTC utlysningen registrera dig på B2MATCH.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Emina Pasic, nationell kontaktperson Energimyndigheten emina.pasic@energimyndigheten.se  +46 16 544 21 89

Ann Maudsley, nationell kontaktperson för utlysningen, Formas ann.maudsley@formas.se +46 (0)8 775 41 30

Patrik Rydén, kontaktperson Viable Cities, patrik.ryden@viablecities.se, +46 73-399 86 19

Utlysningen ENUTC ingår i det europeiska samarbetet JPI Urban Europe, ett initiativ som verkar för gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling. I satsningen deltar 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Syftet är att finansiera utvalda forsknings- och innovationsprojekt med en total budget på cirka 18,4 miljoner euro. ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) stöds av Europeiska kommissionen och finansieras via Horisont 2020 ERA-NET Cofund-systemet enligt bidragsavtal nr 101003758.

Deltagande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, Lettland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige.

Finansierande myndigheter i Sverige: Formas och Energimyndigheten

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet