Viable Cities Logo

Klimatneutrala städer 2030

Utlysning #3
Stängdes 28 mars 2019
Utlysta medel cirka 25 miljoner SEK

I utlysningen Klimatneutrala städer 2030 välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030. Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.

Vilka riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till konsortier som leds av städer som arbetar långsiktigt och strategiskt för att uppnå klimatneutralitet [1].

Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Dessa kan vara t.ex. företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.

[1] Begreppet klimatneutral innebär att staden/stadsdelen verkar på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Beskrivning finns även under avsnitt “7. Vad innebär klimatneutrala städer?” i den fullständiga utlysningstexten.

Fokus- & temaområden

Arbetet behöver utgå från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling, med fördel kopplat till FNs hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Utifrån stadens specifika förutsättningar och prioriteringar kan handlingsplanen inriktas på minst två av följande fyra fokusområden: 

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

och minst ett av fem temaområden:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt senast i augusti 2019, om vilka projekt som beviljas. Klicka på knappen nedan för att komma till Energimyndighetens webbplats där du hittar den fullständiga utlysningstexten och formella krav och andra detaljer.

Observera! Det är mycket viktigt att lämna in en korrekt och fullständig ansökan, inklusive den publika bilaga som efterfrågas.

Stöd till sökande

I början av november 2018 genomfördes fyra informationsmöten om utlysningen i Stockholm (5 nov), Göteborg (7 nov), Malmö (8 nov) och Umeå (9 nov). Nedan finner du film från informationsmötet i Stockholm samt presentationen. Mindre avvikelser från utlysningstexten kan förekomma. Det slutgiltiga utlysningstexten gäller.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Patrik Rydén, patrik.ryden@viablecities.se

Emina Pasic, Energimyndighetens kontaktperson,  emina.pasic@energimyndigheten.se