Viable Cities Logo

Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Utlysning #6
Stängdes 15 september 2020

Vill du vara med och stärka innovationsförmågan i svenska städer? För att de på ett kraftfullt sätt ska kunna bli innovativa, hållbara och klimatneutrala städer, behöver de innovationsledningsstöd. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till 15 befintliga kommunprojekt. 

Vem kan söka?

Utveckling och anpassning av tjänster inom innovationsledning. Dessa tjänster kan omfatta nya metoder, verktyg och modeller för innovationsledning med särskild relevans för detta område. Under projektet ska tjänsterna kunna erbjudas och användas av kommuner och deras samarbetspartners i form av exempelvis process- och metodstöd, kartläggning samt coaching och facilitering.

Hur ska konsortiet se ut?

Alla juridiska personer, till exempel företag, idéburna organisationer och forskningsorganisationer, som tillsammans har kompetens att utveckla och tillhandahålla tjänster inom innovationsledning. Projektet ska genomföras av en aktörskonstellation bestående av minst tre aktörer.

Hur mycket kan man söka?

Maximalt bidrag för det projekt som finansieras i utlysningen är 5 500 000 kr. Den totala budgeten kan vara större än så givet att deltagande aktörer går in med medfinansiering. Koordinerande part får ansöka om maximalt 40 procent av det totala bidraget som projektet får och övriga parter får ansöka om maximalt 30 procent av det totala bidraget.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Utlysningen är baserad på en inventering (av 15 befintliga kommunprojekt) kring behov av innovationsledningsstöd som genomförts av Viable Cities och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Ansökningar i denna utlysning ska tydligt förhålla sig till den behovsbild och det upplägg för innovationsledningsstöd som beskrivs i utlysningstexten. Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till de 15 kommunprojekten.

Utlysningen riktar sig därför aktörer som kan tänkas stödja kommuner och inte till kommunerna själva. Det beviljade projektet ska utformas, utföras och utvecklas i nära dialog med Vinnova och Viable Cities.

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Läs utlysningstexten

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i Vinnovas portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

Stöd till sökande

Den 10 juni arrangerades ett informationsmöte med möjlighet till så kallat matchmaking där potentiella sökande kan hitta varandra och utbyta idéer och förslag på projektupplägg. Där kommer några av kommunprojekten att delta för att själva beskriva sina behov. Under matchmaking-mötet kommer intresserade sökande i utlysningen att ges möjlighet att pitcha sina idéer. 

En grupp på LinkedIn finns också för att knyta kontakter med andra intresserade aktörer.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Anna Wall, utlysningsansvarig, Vinnova: anna.wall@vinnova.se

Åsa Minoz, innovationsstrateg, Viable Cities: asa.minoz@viablecities.se