Viable Cities Logo

Demonstration för livskraftiga städer

Utlysning #2
Stängdes 15 oktober 2018
Utlysta medel cirka 15 miljoner SEK

I utlysningen Demonstration för livskraftiga städer välkomnas förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Vilka riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till aktörer som har förmåga och intresse av gränsöverskridande samarbete för att tillsammans bidra till att målen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kan uppnås. Sökande kan vara juridiska personer, t.ex. företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, sociala företag och branschorganisationer eller icke-juridiska personer t.ex. medborgarinitiativ. Minst tre oberoende aktörer från minst två av aktörsgrupper.

Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på demonstration av innovativa lösningar som till exempel:

 • produkter (varor och tjänster),
 • processer,
 • metoder,
 • modeller (affärsmodeller, policy, planer) med mera.

Fokus- & temaområden

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och minst ett av fem temaområden:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Finansierings- och affärsmodeller
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt i februari 2019, om vilka projekt som beviljas.

Stöd till sökande

Den 18 juni hölls ett informationsmöte i Stockholm, som direktsändes via webben och filmades. 

För konsortier som förbereder en ansökan erbjöd programkontoret halvtimmes konsultationstillfällen via webben den 3 respektive 10 september.

Kontakt

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:

Patrik Rydén, patrik.ryden@viablecities.se

Emina Pasic, Energimyndighetens kontaktperson,  emina.pasic@energimyndigheten.se