Viable Cities Logo

Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas

Utlysning #12
Stängdes 

Utlysningen ska skapa processer, strukturer och funktioner som är nödvändiga för att etablera en fullskalig systemdemonstrator för klimatneutrala städer. 

Vem kan söka?

Erbjudandet att koordinera ett projekt i utlysningen riktar sig till kommuner som har deltagit i Systemdemonstratorer Designfas (med godkänd slutrapport) och som signerat Klimatkontrakt tre gånger (2020, 2021 och 2022).

Hur ska konsortiet se ut?

Ett grundläggande krav för att kunna delta i utlysningen är att det finns ett konsortium med minst fyra parter, inklusive koordinerande part, med representation från näringsliv, akademi och civilsamhälle. Avgörande för sammansättningen är att den återspeglar systemdemonstratorns ambitioner och målsättningar.

Hur mycket kan man söka?

Utlysningen kommer att finansiera planering för etablering av två systemdemonstratorer. Det går att söka maximalt 1 miljon SEK i utlysningen. Bidraget kan maximalt utgöra 50 % av projektets totala stödberättigande kostnader.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Utgångspunkten för Vinnovas och Viable Cities satsning på systemdemonstratorer är att tydligt bidra till den mission som fastställs i Klimatkontrakt 2030: Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Som en del av denna mission krävs omfattande omställning inom många områden, till exempel: planering och byggd miljö; transport och infrastruktur; energisystemet samt livsstil och konsumtion.

Till viss del är de åtgärder som krävs för denna omställning välkända och i de kommuner som står i fokus i denna utlysning finns till viss del metoder, strategier och program redan på plats. De insatser som sker idag behöver dock förstärkas för att snabba på omställningen i den omfattning och hastighet som krävs för att uppnå klimatneutralitet till 2030.

De åtgärder som krävs för att uppnå klimatneutralitet till 2030 kräver nya djärva grepp som inriktas på flera dimensioner av förändring samtidigt. Det är i sådana fall som systemdemonstratorer är tänkta att fungera, som en kraft för att skapa mobilisering för omställning inom ramen för den långsiktiga processen kring Klimatkontrakt 2030.

Denna insats syftar till att möjliggöra radikala åtgärder för omställning med inriktning på uppskalning och att skapa ”det nya normala”, inom områden som är viktiga för att få omställning att ske i praktiken.

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information finns i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Olle Dierks, Viable Cities olle.dierks@viablecities.se