Viable Cities Logo

Utlysningsetikett Systemdemonstrator

Utlysning #15 Systemdemonstratorer i praktiken

Viable Cities Systemdemonstrator
I utlysningen Systemdemonstratorer i praktiken går systemdemonstratorn från planeringsfas till etablering och implementering. Med den större budget som ingår i denna fas blir det möjligt att på bred front samla aktörer och genomföra de åtgärder som identifierats för att nå systemdemonstratorns mission. Två projekt beviljades medel i planeringsfasen, SnabbSam i Stockholm och CoAction i Lund, och det är endast de som kan söka och beviljas stöd i den här utlysningen.

Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter – våren 2024

Finansiering av förberedelseprojekt och systemdemonstratorer som påskyndar omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Lösningarna ska ha en avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter. Projekten ska ha en hög teknisk mognad och fokus ska ligga på systeminnovation och hur projektet tas emot av användarna för att bidra till samhällsnytta. ´

Utlysning #12 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, planeringsfas

Viable Cities Systemdemonstrator
Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer​, designfas

Viable Cities Systemdemonstrator
Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.