Viable Cities Logo

Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas

Utlysning #11
Stängdes 10 maj 2021

Var med och bidra till att uppnå klimatneutrala och hållbara städer redan år 2030. Nu kan du söka stöd för förstudieprojekt som förstärker och accelererar klimatomställningen i städer, samtidigt som de bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer.  Utlysningen riktar sig i detta skede enbart till våg 1-städerna i satsningen : Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. 

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till våg 1 av pionjärstäderna i satsningen Klimatneutrala städer 2030: Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Kommunen ska stå som sökande och koordinator för designfasen. Det räcker att det är en kommun som står som sökande till designfasen även om andra parter kan ingå som sökande.

Hur ska konsortiet se ut?

Vi rekommenderar och uppmuntrar sökande kommun att etablera ett förvaltningsövergripande team med bred innovationskapacitet. Detta eftersom en systemdemonstrator berör många olika områden, till exempel bostäder, transport, digitalisering, juridik och upphandling. För att teamet ska ha rätt förutsättningar är en tvärvetenskaplig sammansättning samt mandat och förmåga till att driva omställning viktig.

Hur mycket kan man söka?

Sökande kommun blir koordinator för projektet även om finansieringen kan fördelas till andra projektparter. Vinnova kan som mest finansiera 80 procent av projektets stödberättigande kostnader och bidraget kan som högst uppgå till 300 000 kronor. Av konkurrensskäl finns det regler för hur vi får finansiera ekonomisk verksamhet.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Världens städer måste göra en enorm omställning som svar på klimatkrisen. Hela vår föreställning om stadslivet och hur vi reser, äter, handlar, arbetar, bygger och värmer bostäder etc måste förändras för att hantera klimatomställningen. Det krävs en systemomställning som innebär nya innovativa tillvägagångssätt och lösningar som inkluderar flera dimensioner som policy och regelverk, affärsmodeller, beteende och infrastruktur. 

Inom Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 har nio städer sedan 2019 drivit innovationsinsatser för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö har tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi och som är bra för klimatet. Vid två tillfällen har kommunstyrelseordföranden för de nio kommunerna skrivit under Klimatkontrakt 2030 som beskriver de viktigaste omställningsområdena för respektive stad. De utvalda städernas starka engagemang i att driva innovationssatsningar, att utveckla och signera klimatkontrakt och att sätta upp mål för att nå klimatneutrala städer ger goda förutsättningar att bidra till omställningen. 

Vinnova och Viable Cities vill nu tillsammans med städerna designa koncept för systemdemonstratorer så att de kan fungera som kraftfulla verktyg för att arbeta med de viktigaste omställningsområdena i Klimatkontrakt 2030. Denna designfas är också en förberedelse för en faktisk etablering av systemdemonstratorer. Designfasen handlar om att identifiera lämpligt eller lämpliga system för att möta de samhällsutmaningar som är relevanta för stadens klimatarbete. Förberedelserna innebär också att hitta de aktörer som behöver mobiliseras i ett praktiskt genomförande, samt att identifiera vilka hinder som behöver adresseseras för att systemdemonstrator ska fungera. 

Ambitionen är att systemdemonstratorerna ska bli ett verktyg för omfattande transformation av system och samhällen.

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Olle Dierks, Viable Cities olle.dierks@viablecities.se

Catharina Zajcev, Vinnova, catharina.zajcev@vinnova.se