Viable Cities Logo

Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Utlysning #9
Stängdes 24 februari 2022
Utlysta medel cirka 7 miljoner EURO

Var med och skapa energipositiva stadsdelar och genom det bidra till klimatneutrala städer. Nu kan du söka stöd för det i en utlysning inom det europeiska samarbetet PED – Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development. Budgeten för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige och som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.  

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer). Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av dessa aktörsgrupper.

Hur ska konsortiet se ut?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt kunna påvisa mervärdet av samarbetet. Varje projektförslag måste bestå av ett projektkonsortium av minst tre stödberättigade sökande från minst två deltagande länder.

Hur mycket kan man söka?

Budgeten för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige och som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Vad vill vi uppnå med denna utlysning?

Den här utlysningen om energipositiva stadsdelar är den andra i en serie av utlysningar. Utlysningen är avsedd för projekt med varaktighet på två till tre år och som adresserar minst ett av följande två tematiska områden:

  1. PED för klimatneutralitet: omvandling av befintliga stadsdelar
  2. Realisering av PED: processinnovation och affärsmodeller

 

Viktiga datum


Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Warning: Undefined array key "svg-icons" in /www/webvol13/12/jdzak0o40rme191/viablecities.se/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/classes/utilities.php on line 812

Mer om utlysningen

Läs utlysningstexten

Mer detaljerad information om de tematiska områdena finns i den fullständiga utlysningstexten.

Hur ansöker man

Ansökningarna ska skickas in till The Austria Research Promotion Agency (FFG) elektroniska ansökningssystem. Deadline senast kl. 12.00 (CET) den 24 februari 2022.

Stöd till sökande

Den 3 november kl 15:30–17:00 arrangerades ett informationsmöte om vad som gäller för svenska aktörer.  Presentationer gavs från bland annat FFG – Austrian Research Promotion Agency, Viable Cities och Energimyndigheten. Inspelningen och presentationen från detta möte finns att ta del av i efterhand.

Den 9 november kl 13:30–15:00 arrangerades ett internationellt informationsmöte.

Den 17 november kl 15:30–17:00 arrangeras ett svenskt matchmaking-event. Under mötet sker matchmaking och nätverkande för att underlätta för intresserade aktörer att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. För dig som önskar finns möjlighet att göra en kort pitch (3 min) av projektidé eller verksamhet för att kunna bygga ett konsortium för ansökan tillsammans med andra aktörer i Sverige. 

Den 24 november kl 13:30–14:30 arrangeras ett internationellt online matchmaking-event där ni har möjlighet att hitta projektpartners till era projekt. 

Kontakt

Vi lämnade support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Emina Pasic, Energimyndigheten, emina.pasic@energimyndigheten.se, 016-544 21 89

Patrik Rydén, Viable Cities, patrik.ryden@viablecities.se, 073-399 86 19

Viable Cities Utlysning #9: Energipositiva stadsdelar för Klimatneutrala städer är en transnationell utlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development (PED) där aktörer från olika EU-länder är inbjudna att söka medel. Samarbetet och utlysningen drivs på EU-nivå av PED Program (SET Plan 3.2 – Smart Cities and Communities) och JPI Urban Europe, ett initiativ som verkar för gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling.