Viable Cities Logo

Energitrappan i Eskilstuna stoppar energitjuvarna

Det här är egentligen inget nytt utan beprövade metoder vi vet fungerar, men i ny paketering.
– Sara Sjöqvist, näringslivsutvecklare på Energy Evolution Center

Inget företag i Eskilstuna ska behöva betala för onödig energi eller bidra till ett större klimatavtryck än nödvändigt! Därför har Eskilstuna kommun, genom Energi Evolution Center, skapat Energitrappan – en tydlig och strukturerad process där vi stöttar företagen mot att bli mer energismarta.

Det finns en stor potential att spara energi, kostnader och miljö. Vår erfarenhet visar att energianvändningen hos företag ofta går att minska med upp till 20 procent med enklare åtgärder utan större investeringar.

Det finns också mängder av tips och råd kring energi och energieffektivisering och det kan som företagare vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Steg för steg ger vi råd och guidning mot att bli ett företag med medvetenhet om sin energianvändning och som har kontroll, kunskap och verktyg för att all tillförd energi ska tas tillvara.

Vi vänder oss främst till små och medelstora företag i Eskilstuna med potential och vilja att minska sin energianvändning.

Minska energianvändningen med 10–20%
Enkla åtgärder utan större investeringar
Bidra till klimatomställning - bli ett energismart företag

Energismart engagemang i Eskilstuna

På bilden: Per Ekstorm, Sara Sjöqvist, Tommy Bolinder, Jari Törmänen och Mattias Sjölund (längst bak höger).
På bilden: Per Ekstorm, Sara Sjöqvist, Tommy Bolinder, Jari Törmänen och Mattias Sjölund (längst bak höger).

Det finns bara fördelar med att bli ett energismart företag, för ekonomin, arbetsmiljön och inte minst genom minskad negativ klimatpåverkan och utsläpp. I Eskilstuna skräddarsys de energismarta lösningarna efter företagens behov i en unik satsning – Energitrappan!

Det är sen kväll på tröskeln till natt och beckmörkt ute. Runt en företagslokal i ett av Eskilstunas industriområden syns ficklampors sken studsa mot fasaden. Du hade kanske misstänkt tjuvar i farten och du hade haft delvis rätt.

Scenariot är inte påhittat, men i stället för tjuvar som letade en väg in var det företagets personal och kommunens energi- och klimatrådgivare som letade efter tjuvarnas väg ut – energitjuvarna alltså.

Att göra en nattvandring hör inte till vanligheterna för energi- och klimatrådgivarna men kan användas som en metod för att upptäcka läckage. Man lyssnar helt enkelt efter om och var det läcker från fastigheten och vilken energi som går förlorad den vägen.

Nattvandringen ger ett tydligt exempel på att arbetet med att hjälpa Eskilstunaföretag att bli energismarta sker på företagets villkor och i deras tempo. Energi- och klimatrådgivning är en del av Eskilstuna kommuns tjänster sedan lång tid men var tidigare i behov av en tydligare process.

– Vi behövde sätta ihop allt och göra det lättare för både rådgivare och företagare men ändå vara tydliga med att allt sker efter företagens förutsättningar. Det här är egentligen inget nytt utan beprövade metoder vi vet fungerar, men i ny paketering, säger Sara Sjöqvist, näringslivsutvecklare på Energy Evolution Center.

Eskilstuna kommun har valt att samla energi- och klimatrådgivning under verksamheten Energy Evolution Center. Rent organisatoriskt är centret en del av näringslivsavdelningen och delvis finansierat av EU-medel. Genom denna särprofilering får verksamheten ett eget varumärke och blir en kreativ energihub men behåller samtidigt den starka kopplingen till näringslivsavdelningen och värdefulla kontaktytor mot företagsvärlden.

– Paketeringen till Energitrappan gör det lättare att sälja in, att förstå vad det innebär och kommunicera till andra. Det gäller både för vår egen kommunikation och för företagen till sina kunder. Att vi tillhör näringslivsavdelningen gör också att samarbetet med affärsutvecklare sker naturligt och deras expertis kan enkelt komma företagen till del, säger Sara.

Energitrappan lanserades 2022 och fram till och med 2023 har rådgivningen identifierat en årlig besparingspotential på ungefär 546 ton CO2e. Det motsvarar cirka 1,5 procent av utsläppen från industrin i Eskilstuna. Siffrorna är beräknade utifrån energianalyser som gjorts hos företagen, inte faktiska minskningar.

– Mängden energi som företagen potentiellt kan ha sparat med Energitrappan för perioden 2022 till 2023 är 7 GWh el/fjärrvärme per år. Om vi räknar om och värderar det till 1 kr/kWh handlar det om sju miljoner kronor per år, säger Mattias Sjölund, energi- och klimatrådgivare.

Energitrappan består av fem steg där medvetenhet och motivation är det första. Att ens veta om hur situationen ser ut och vad som motiverar just detta företag till förändring är elementärt.

Steg två handlar om rutiner och ansvarsfördelning. Att alla medarbetare ska vara delaktiga och agera om de upptäcker energitjuvar är viktigt, kunskapen ska inte stanna hos några enstaka.

Det tredje steget är mål och uppföljning där Energy Evolution Center har utvecklat en rad verktyg som hjälper företagen.

Steg fyra är kultur och organisation. Hur blir det energismarta förhållningssättet en del av företagskulturen och energipolicyn? Vilka delar av organisationen är nyckelfunktioner för detta?

Det sista steget handlar om inspiration och samverkan. Hur kan företaget inspireras till att hitta ytterligare sätt att arbeta smart och hur kan branschkollegor hjälpas åt att inte bara bli energismarta och mer lönsamma utan de facto även bidra till hela kommunens klimatomställning?

– Vi kan i stort sett lova att sänka deras energikostnader med 10 till 15 procent. Det handlar om att trycka ner energi som går åt och minska koldioxidutsläppen vilket är både lönsamt och bättre för miljön. Vi samarbetar också med det lokala energibolaget för att hitta en bra lösning för att ta tillvara på restvärme, säger Anders Olsson, energi- och klimatrådgivare, och kollegan Tommy Bolinder lägger till:

– Vi hittar alltid småsaker när vi kommer ut och gör en första rundvandring, även hos dem som säger att de har koll. Det kan vara tryckluft i verktyg som läcker eller någon kompressor som står och går helt i onödan, bara för att så har det alltid varit, säger Tommy.

Är inte risken att ni konkurrerar på konsultmarknaden?

– Nej, vi väcker nya idéer hos företagen men talar inte om exakt hur de ska göra. Vi ger rådgivning, pekar i olika riktningar och röjer snarare väg för konsulterna. Vi utför heller ingen tillsyn eller skickar någon faktura för vårt jobb, säger Tommy Bolinder.

Förutom en bättre affär för företagarna och en sundare miljöpåverkan leder ett energismart arbetssätt till andra vinster. De vanligaste energitjuvarna återfinns i ventilationssystemen och genom att justera inställningarna ger det bättre luftkvalitet och arbetsmiljö. Kombinera det med ny och smartare belysning och det ger två snabba åtgärder som förbättrar arbetsmiljön.

– Sparar man pengar kanske man kan ha råd till den där nyinvesteringen man tänkt eller kunna nyanställa. Vi kan räkna på siffror och visa dem hur mycket de skulle behöva omsätta för att det skulle motsvara den besparing som de energismarta åtgärderna ger. När man börjar peka på hur detta gynnar ”den sista raden” i ekonomin blir det tydligare för dem, säger Tommy.

Energitrappan vänder sig till små och medelstora företag, gärna som äger sina fastigheter eller åtminstone har rådighet över dem. De flesta deltagarna finns inom tillverkningsindustrin.

– Vi jobbar nu med att utveckla trappan och våra verktyg att bli ännu mer användarvänliga. Vi vill få in fler företag och få företagen att sprida ordet och visa sina goda exempel, säger Sara Sjöqvist.

Just att hitta fler deltagare pekas ut som den stora utmaningen. Att få in foten hos företagen och kunna visa på potentialen med Energitrappan och energi/klimatarbetet kräver ett idogt rekryteringsarbete med mer eller mindre kända ansikten för näringslivet.

Vilka råd vill ni ge andra städer som vill göra en liknande satsning?

– Gör en samlad insats där man officiellt går ut från kommunen centralt att man ska genomföra en satsning för de lokala företagen. En insats gemensamt med näringslivskontor och andra aktörer som kan verka som inkörsvägar till företagen, säger Mattias Sjölund.

Fem fakta om Energitrappan

Mer om Eskilstunas Energitrappa

Kontakt

Sara Sjöqvist, näringslivsutvecklare på Energy Evolution Center, sara.sjoqvist@eskilstuna.se, 016-710 44 82

Klimatneutrala Eskilstuna 2030