Viable Cities Logo

Över 50 organisationer är med på Umeås omställningsresa

Vi tror att den gemensamma kraften är viktig för att skapa den förändring som krävs.
– Anders Samuelsson, kreativ kock

I Umeå har näringslivet sedan länge arbetat tillsammans för att minska klimatutsläppen och nå klimatmålen. Det började med ett samarbete kring mat- och jordbruksfrågor, och nu medverkar 56 organisationer från alla möjliga sektorer i Umeå Klimatfärdplan.

Genom att ansluta till klimatfärdplanen ställer de sig bakom målen om ett klimatneutralt Umeå och kraftigt minskade klimatutsläpp från konsumtion fram till 2040. Samtidigt skriver man också under på att vara med och bidra till att Umeås utsläpp minskar i den takt som krävs för Parisavtalet.

Lokala varianter av klimatkontrakt finns numera i många av 2030-städerna. I skrivande stund är omkring 400 företag och organisationer med i ett lokalt klimatavtal, men antalet växer snabbt. Länkar till fler lokala klimatavtal nedan.

Många aktörer driver på den lokala omställningsarenan
Insatser får större genomslag då fler gör
Nya relationer bidrar till nya kreativa idéer

Märta Streijffert – kraften bakom Umeås gröna restaurangnätverk

Märta Streijffert, Umeå kommun, har bidragit till en mer hållbar krogbransch i staden.

I spetsen för en banbrytande rörelse för hållbarhet i Umeå finns Märta Streijffert, projektkoordinator för restaurangnätverket Mat och klimat i norr. Sedan 2017 har Märta och hennes team samlat tolv restauranger och skolkök med ett gemensamt mål – att främja en hållbar omställning i staden och erbjuda en grönare och mer medveten matupplevelse för gästerna.

– Vi har sett restauratörer samarbeta på ett sätt som är oöverträffat. Genom vårt arbete har begreppet ”klimatrestauranger” inte bara blivit känt i vår stad, utan även internationellt. Vi har bland annat tillsammans med nätverket skapat kokboken Mat och klimat med tips på vegetariska matsvinnsrecept som har vunnit prestigefyllda priser i den internationella kokbokstävlingen Gourmand Awards och Hallbar Awards. Tävlingen har även arrangerats två år i rad i Umeå, säger Märta Streijffert.

Ökad medvetenhet om hållbarhet

Restaurangnätverket har inte bara ökat medvetenheten om hållbarhet i Umeå, utan har också åstadkommit konkreta åtgärder för att minska utsläpp, minska plastanvändning, främja vegetariska alternativ och stödja lokala matproducenter.

Det är helt gratis att delta i restaurangnätverket, tack vare finansiering från EU-projektmedel. Samarbetet mellan de olika aktörer har varit nyckeln till nätverkets framgång. Märta Streijffert betonar vikten av att dela erfarenheter och utveckla idéer tillsammans.

– Självklart har projektet inte varit utan sina utmaningar. Restauranger och skolkök har begränsade resurser i form av tid och pengar, och Covid-19 påverkade restaurangbranschen negativt. Det har även varit en utmaning att få restaurangchefer att delta aktivt, då det har varit svårt att bland annat avsätta kockar för nätverket.

Ny tematisk grupp i klimatfärdplan

Framtiden ser det lovande ut. En ny tematisk grupp om mat och jordbruk har inkluderats i Umeås klimatfärdplan, och samarbetet mellan nätverket, grossisterna och kommunen kommer att fortsätta för att driva på klimatomställning inom mat och jordbruk.

Märta Streijffert råd till andra som vill starta liknande satsningar är att förstå målgruppen och upprätthålla en kontinuerlig dialog med en mångfald av deltagare, oavsett om de är små eller stora aktörer i nätverket.

Restaurangnätverket Mat och klimat i norr har under Märta Streijfferts ledning banat väg för en grönare framtid och en mer medveten matkultur. En viktig insats för att skapa ett klimatneutralt Umeå tillsammans.

Ingela Hjulfors Berg, Klimatneutrala Umeå 2030

Fyra fakta

  • På Umeås lokala Klimattoppmöte 2023 skrev 56 företag skriver på Umeå Klimatfärdplan varje år
  • Gruppen träffas en gång i månaden, alltid hos en av medlemmarna
  • Varje träff har ett särskilt tema utifrån de fem fokusområdena: Mobilitet och transporter; Energi och byggd miljö; Konsumtion och cirkulär ekonomi; Mat och jordbruk samt Övriga kompletterande åtgärder
  • Medlemmarna har tre åtaganden:
    • att delta aktivt i arbetet med gemensamt lärande och dialog
    • dela information årligen om aktiviteter och resultat
    • arbeta aktivt med att minska sina klimatutsläpp i linje med sitt klimat- och hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem klimatutmaningar i Umeå klimatfärdplan.

Mer om Umeå Klimatfärdplan

Liknande satsningar

Varje år skriver de städerna inom satsningen Klimatneutrala städer 2030, sex myndigheter och Viable Cities under det nationella klimatkontraktet. För att öka takten på den lokala omställningsresan har flera av städerna skapat lokala klimatavtal med lokala aktörer, som åtar sig att bidra till klimatmålen.

Klimatfärdplan Umeå har inspirerats av Uppsala Klimatprotokoll som startade redan 2010, och allt fler lokala klimatavtal signeras runt om i landet, bland annat i:

Kontakt

Annika Myrén, processledare Klimatneutrala Umeå 2030, annika.myren@umea.se

Klimatneutrala Umeå 2030