Viable Cities Logo

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät finns i Lund

Det går att bygga lågtempererade fjärrvärmenät överallt.
– Martin Gierow, produktchef på Kraftringen

På Brunnshög i Lund finns världens största lågtempererade fjärrvärmenät, som värms upp fossilfritt. Där värmer MAX IV-laboratoriet sedan flera år tillbaka staden genom att restvärmen från laboratoriet tas tillvara och blir fjärrvärme. Sedan 2023 bidrar även forskningsanläggningen ESS med värme till nätet. Det lågtempererade fjärrvärmenätet byggs av energibolaget Kraftringen och förhoppningsvis kommer även andra delar av Lund få lågtempererad värme i näten framåt. På det sättet kan Lund växa – utan att utsläppen från fjärrvärmen ökar.

Fjärrvärmenätet på Brunnshög började byggas ut år 2020. Då byggdes nätets huvudledning och de första kunderna anslöt sig. Hjärtat i nätet utgörs av energicentralen på forskningsanläggningen MAX IV, där Kraftringen levererar kyla in till forskningsanläggningen och återvinner värmen till fjärrvärmenätet. Nätet på Brunnshög byggs ut i takt med att nya byggnader kommer på plats och planen är att nätet ska fortsätta växa i många år till.

Minskad kostnad för fjärrvärme-produktionen
Ny teknik med böjbara plaströr som är billigare att gräva ner
Systemet värmer även spårvagns-hållplatser

Möjligheter för lågtempererade fjärrvärmenät

På bilden: Martin Gierow, produktchef på Kraftringen
På bilden: Martin Gierow, produktchef på Kraftringen

Brunnshög har unika förutsättningar med forskningsanläggningar och en ny stadsdel som växer fram. Kan lågtempererad fjärrvärme passa på andra platser?

Ja! Det går att bygga lågtempererade fjärrvärmenät överallt där det byggs nya verksamhets- eller bostadsområden. Om det dessutom finns återvinningsbar värme i anslutning till dessa områden passar det ännu bättre.

Kraftringen har vågat prova nytt i den här satsningen. Har du några rekommendationer till andra städer som vill göra något liknande?

Det är alltid utvecklande för en verksamhet att prova ny teknik och/eller nya affärsmodeller. I vårt fall gjorde vi rätt noggranna utredningar och riskanalyser innan vi satte spaden i marken, vilket gör att vi har känt oss relativt trygga trots att det var lite okänd teknik för oss och våra kunder.

Tror du lågtempererad fjärrvärme är det ”nya normala”?

Jag tror att vi kommer att se successivt sjunkande temperaturer i alla typer av fjärrvärmenät. I många nybyggnadsområden kommer det säkert att byggas lågtempererade nät.

Det lågtempererade fjärrvärmenätet installerades i samband med EU-projektet COOL DH.

Fem fakta om lågtempererad fjärrvärme

Mer om

Kontakt

Martin Gierow, produktchef på Kraftringen, martin.gierow@kraftringen.se 

Klimatneutrala Lund 2030