Viable Cities Logo

Format Glo och sno

Lågtempererade fjärrvärmenät i Lund

I Lund finns världens största lågtempererade fjärrvärmenät, som värms upp fossilfritt. Där värmer MAX IV-laboratoriet och forskningsanläggningen ESS staden genom restvärme. Målet är att även andra delar av Lund ska få lågtempererad värme i näten framåt. Då kan Lund växa utan att utsläppen från fjärrvärmen ökar!

Energismarta lösningar skräddarsys i Eskilstuna

Det finns bara fördelar med att bli ett energismart företag; för ekonomin, för arbetsmiljön och inte minst genom minskad negativ klimatpåverkan och utsläpp. I Eskilstuna kommun genom Energi Evolution Center, skräddarsys de energismarta lösningarna efter företagens behov för att bli mer energismarta – genom Energitrappan!

Nya idéer får luft under vingarna i Linköping

Sedan två år tillbaka kan små och medelstora företag i Linköpings kommun söka testbäddscheckar. Syftet är att snabba på klimatomställningen genom att ge företag utrymme att tillsammans med kommunala bolag kunna testa innovativa idéer i verkligheten. Och de positiva resultaten har inte låtit vänta på sig.