Viable Cities Logo

Norsk mobilisering för missionen klimatneutrala städer

Mobiliseringen kring Missionen om klimatneutrala städer är en rörelse i hela Europa, och nu i maj hölls Norges första Missionsforum i samband med Nordic Edge Expo i Stavanger. Viable Cities Lars Johansson var på plats och deltog i samtal och workshops.

I veckan har Viable Cities Lars Johansson deltagit i samtal och workshoppar i samband med Nordic Edge Expo i Stavanger. Den 6:e maj genomfördes Norges första Missionsforum med DOGA, NetZeroCities, norska städer som anslutit till EU:s Cities Mission och representanter från flera norska departement. Lars Johansson, samordnare för Klimatneutrala städer 2030 på Viable Cities, delade med sig av de erfarenheter som framkommit och lärdomar som gjorts när svenska städer och myndigheter mobiliserat kring missionen sedan 2019.

Lars Johansson på scenen under Nordic Edge Expo i Stavanger. På bilden (från vänster): Eline Vigre (Rådgiver, Mission Cities Stavanger Kommune), Pieter Faber (Head of EU Office cities Northern Netherlands), Rolf Johnsen (Head of Climate & Energy, Aarhus Municipality, Denmark), och Lars Johansson (samordnare för Klimatneutrala städer 2030, Viable Cities). Foto: Nordic Edge
Lars Johansson på scenen under Nordic Edge Expo i Stavanger. På bilden (från vänster): Eline Vigre (Rådgiver, Mission Cities Stavanger Kommune), Pieter Faber (Head of EU Office cities Northern Netherlands), Rolf Johnsen (Head of Climate & Energy, Aarhus Municipality, Denmark), och Lars Johansson (samordnare för Klimatneutrala städer 2030, Viable Cities). Samtalet ledes av Anna Huttunen (City Advisor, Net Zero Cities, utanför bild). Foto: Nordic Edge

På Nordic Edge Expo den 7:e maj var ett fokus hur städer i hela Europa mobiliserar och driver omställningen av hela kontinenten. I ett samtal med Arhus, Stavanger och Grönningen deltog Viable Cities med perspektiv på Multilevel Governance och co-benifits i omställningen, exemplifierat med ROI beräkningar på klimatomställningen från Umeå och den samverkan som sker i Sverige mellan den lokala och nationella nivån genom Klimakontrakt 2030.

Det är fantastiskt att Sverige är en ledare och inspiratör för mobiliseringen kring missionen om klimatneutrala städer. Vi gör skillnad på riktigt och det arbete som 23 svenska städer gör är viktigt för Europa och världen.

– Lars Johansson, samordnare för Klimatneutrala städer 2030