Viable Cities Logo

Publikationer

Här finns Viable Cities publikationer och andra för klimatomställningen relevanta dokument – rapporter, forskningspublikationer, analyser med mera. 

  • Alla publikationer
  • Extern
  • Intern
NetZeroCities Transition Team Playbook

Many cities across Europe and elsewhere are exploring new ways of bringing together diverse actors and stakeholders, and enabling collective action across all sectors of society. In this document, NetZeroCities outline one crucial part of doing this, namely setting up…

Storytelling has become a popular tool for sustainability transformations, leading to a rise in self-identified storytellers. As it is fast-spreading and has explicit change purposes, it is important to clarify assumptions about knowledge, power and change. This article analyses how…

Global Resources Outlook 2024 – Bend the trend

Denna 2024-upplaga av Global Resources Outlook belyser hur resurser är avgörande för ett effektivt genomförande av Agenda 2030 och multilaterala miljöavtal för att tackla den planetära trippelkrisen. Rapporten samlar bästa tillgängliga data, modellering och bedömningar för att analysera trender, effekter…

Vad utbölingarna inte fattar

Viable Cities Rapport 2023:3 En analys av berättelser om Norrland för de som knappt varit där, för de som är födda där, för de som kan tänka sig att flytta dit och för de som påverkar utan att vara på…

Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoret så att programmet lär och utvecklas på bästa sätt.

Mind the gap(s)

En analys av konsumtionstrender som gjorts av Kairos Future på uppdrag av Science Park Borås, som sedan 2019 årligen tar fram en rapport på temat hållbar konsumtion. Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier,…

Thriving North (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2023:02 Under 2022 har Viable Cities ansvarat för ett regeringsuppdrag ”Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten”. I uppdraget var sex kommuner (Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå samt Umeå) utpekade samt aktörer…

Revidering av Klimatkontrakt 2030 (syntes)

Viable Cities Rapport 2021:13 Klimatkontrakt 2030 revideras varje år och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable…

Digitala tomater (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2020:2 Projektet handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som…

Att leda samverkan

Handboken innehåller råd och instruktioner för den som leder eller deltar i gränsöverskridande förändringsarbete. Den beskriver hur en IBA-process kan designas och anpassas utifrån lokala förutsättningar, ger en introduktion till hur konflikter och makt kan hanteras konstruktivt i samverkansprocesser, och…