Viable Cities Logo

Innovationer i Borlänge, Skellefteå och Karlstad ska bidra till tillgänglighet i hela Sverige

I Borlänge, Skellefteå och Karlstad utvecklas nu nya mobilitetslösningar med sikte på bättre tillgänglighet mellan stad och land i hela Sverige. De nya projekten främjar beteendeförändringar som kan bidra till klimatsmarta och hållbara transport- och mobilitetsmönster för människor och varor mellan stad och land, i tätortsnära landsbygd. 

I samarbete med de strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden, inriktat på framtidens mobilitet, och Viable Cities, inriktat på klimatomställning, ger Vinnova nu stöd till innovationer som bidrar till hållbar tillgänglighet i hela Sverige. Utlysningen hölls inom ramen för Klimatsmart Mobilitet 2030. (Länka)

I samarbete med de strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden, inriktat på framtidens mobilitet, och Viable Cities, inriktat på klimatomställning, ger Vinnova nu stöd till innovationer som bidrar till hållbar tillgänglighet i hela Sverige.

I Borlänge ska mobilitetstjänster utvecklas anpassade för pendling mellan stadskärna

och landsbygd. I Skellefteå ska mobilitetshubbar utvecklas för kallt klimat som integrerar drönarplattformar och andra transportslag. I Karlstad sker utveckling för att kommunala tjänstebilar ska kunna ersättas med transporttjänster som taxi eller olika former av delad mobilitet. 

Mer om projekten som får stöd

Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd

Borlänge kommun ska tillsammans med en rad partners – Sustainable Innovation, SSAB, IKEA, Borlänge Energi, och KLOT- klimatpsykologerna – utveckla mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. Ny kunskap om beteendemönter och digitala samåkningstjänster ska bidra till ökad hållbarhet och mindre klimatpåverkan inom transporter. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Borlänge 2030 och har betydande potential för uppskalning.

Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitetshubbar i kallt klimat

Skellefteå kommun ska tillsammans med Skellefteå Science City ta fram framtidssäkrade mobilitetshubbar som ökar tillgänglighet till lokal service och gynnar klimatsmarta resebeteenden och godstransporter i kallt klimat med snörika vintrar. Detta bygger vidare på den testbädd för elflyg, drönartransporter och elektrisk helikopter (eVTOL) i norra Sverige som etablerats sedan tidigare. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Skellefteå 2030 och har betydande potential för uppskalning.

Tjänsteskjuts

Karlstads kommun ska tillsammans med Svenska taxiförbundet och föreningen Klimatkommunerna undersöka ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av att ersätta kommunala tjänstebilar med transporttjänster som taxi eller olika former av delad mobilitet med hög miljöprestanda. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Karlstad 2030 och har betydande potential för uppskalning. 

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har cirka 130 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet.

Om Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.