Viable Cities Logo

Var med och forma klimatomställningen i EU

Det europeiska DUT-partnerskap, som Viable Cities medverkar i, söker nu deltagare från svenska städer till tre tematiska ”city panels”: en kommer att handla om energipositiva stadsdelar (PED), en annan om cirkulär ekonomi och den tredje om 15-minuters-städer. Deadline för städer att anmäla intresse är 25 april via länken Expression of Interest.

 Driving Urban Transitions (DUT) är ett partnerskap av statliga aktörer från hela Europa inom forskning, utveckling och innovation. Partnerskapet utgår ifrån att Europas städer är grunden för att vi tillsammans ska nå EUs mission om 100 klimatneutrala städer 2030. DUT kompletterar det arbete som sker i EUs missionsplattform NetZeroCities, genom att samla medlemsstaternas forsknings- och innovationsaktörer till stöd för missionen.

DUT-partnerskapet arbetar utifrån tre omställningsvägar – “Transition Pathways”:

  1. Positive Energy Districts and Neighbourhoods (PED)

  2. Circular Urban Economies (CUE)

  3. The 15-Minute City (15minC)

DUT letar nu alltså efter representanter från städer att medverka i stadspaneler. Det kommer att vara 20–30 städer i respektive panel. De representanter som väljs ut förväntas medverka i cirka två digitala workshops per år, en studieresa per år (fysisk/digital) och löpande erfarenhetsutbyten mellan aktiviteterna. Totalt uppskattas arbetstiden i fokusgruppen till 50-100 timmar per år (inklusive studiebesök och restid). Efter ansökan följer en urvalsprocess då DUT vill att deltagarna representerar olika länder, storlekar på städer, kompetenser, positioner med mera.

Vad har då representanter från svenska städer att vinna på att medverka i DUTs stadspaneler?

  • Det är ett tillfälle för kollegialt lärande, då staden blir en del av ett stadsnätverk för att utveckla koncept och implementering av innovationsprojekt om klimatneutralitet i städer och utveckling av hållbara, inkluderande och levande stadsmiljöer.

  • Det är ett tillfälle till medskapande och agenda-utveckling. Genom att delta bidrar staden till att prioritera transnationella forsknings- och innovationsprogram inom DUT, baserat på städernas behov.

  • Det är också ett tillfälle att positionera staden som en förebild inom samhällsomställning.

  • Medverkan ger också tillgång till ett bredare DUT-sammanhang (AGORA) – som kan användas både för att expandera existerande nätverk och att bygga nya.

I DUT-partnerskapet medverkar från Sverige: Vinnova, Formas och Energimyndigheten, med stöd av Viable Cities som strategiskt innovationsprogram med fokus på städers omställning.

EUs missionsplattform Net Zero Cities, som Viable Cities också arbetar med, har också initierat stadspaneler, vilka svenska städer som kommer att ingå i dem offentliggörs i närtid.

Från DUT

Mer läsning om Expression of Interest DUT City panels

Expression of Interest Please express your interest in joining one or more DUT City Panels by filling this short survey (until 25 April 2022): https://www.surveymonkey.com/r/HZV7F5H Please note: In order to ensure geographical balance and consider city size and specific ambitions of the interested cities, the DUT Management may need to select a limited number of members for each TP City Panel. All interested cities will also be invited to become part of the DUT AGORA and engage in various forms of stakeholder exchange and co-creation