Viable Cities Logo

På bloggen: Fyra framgångsfaktorer för klimatarbete i kommuner

På uppdrag av Viable Cities har vår medlem Klimatkommunerna gjort en översikt över hur ett antal kommuner strukturerar sitt klimatarbete. De ser att allt fler under de senaste åren har antagit långsiktiga mål eller färdplaner för sitt klimatarbete, och har också identifierat några nyckelfaktorer för framgångsrik klimatomställning i städer.

Läs blogginlägget på Medium: vbct.es/medium

En sammanfattning av undersökningen som PDF