Viable Cities Logo

Viable Cities får kusin i Rumänien – M100

Viable Cities var först ut i EU som en nationell nod för klimatomställningen i städer. Sedan en tid tillbaka har vi kusiner i Spanien, CitiES2030, och i Ukraina, UniCities. Nu kraftsamlar Rumänien med noden M100 med till en början tre städer, som snabbt ska bli 13.

I december samlades representanter för Europeiska kommissionen, nationella och regionala myndigheter, städer och kommuner, akademi, och andra organisationer från Europa i Cluj-Napoca i Rumänien för att diskutera framstegen i EU:s mission Klimatneutrala och smarta städer (Cities Mission), där målsättningen är 100 klimatneutrala städer i Europa till 2030. Ett viktigt tema var utvecklingen av nationella plattformar som stödjer städers övergång till klimatneutralitet och de drivande faktorerna för hållbarhet i en föränderlig värld.

Lansering av den rumänska nationella plattformen M100

Under den första dagen lanserades Mission Mirror Cities Hub Romania (M100), den nationella plattformen för rumänska städer som siktar på att bli klimatneutrala 2030. M100 syftar till att stödja implementeringen av målet 100 klimatneutrala smarta städer till 2030 genom att underlätta tillgången till europeiska finansieringskällor för åtgärder för att minska klimatförändringarna och begränsa den globala uppvärmningen. I detta sammanhang kommer M100 att ha två mål: att stödja de tre rumänska städerna som medverkar i EU-uppdraget – Cluj-Napoca, Suceava och Bukarest (distrikt två) – att genomföra grön omställning; och att lansera ett slags spegeluppdrag (Mirror Mission) för att stödja ytterligare tio rumänska städer på vägen mot klimatneutralitet. För detta ändamål kommer M100 att lansera en utlysning för att välja ut tio städer.

M100 i Rumänien styrs av en samordningskommitté som involverar fem myndigheter, bland dem ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och administration (Ministry of Development, Public Works and Administration, MDLPA), ministeriet för miljö, vatten och skogar, samt utbildningsministeriet. I samordningskommittén ingår också representanter från de tre utvalda rumänska missionsstäderna. Plattformen leds av Ovidiu Cîmpean, State Secretary för Ministeriet för europeiska investeringar och projekt (MIPE).

CapaCITIES faciliterar mobilisering och lärande

Utvecklingen av M100 i Rumänien har stöttats av CapaCITIES som är en EU-insats för att i 15 länder underlätta nationella och regionala myndigheters styrningsstrukturer och stärka deras stöd till städer för att uppnå missionen om klimatneutralitet. I samband med lanseringen av M100 i Rumänien genomförde CapaCITIES ett konsortiemöte med en serie workshops för projektkonsortiets partners och andra europeiska och rumänska intressenter. Syftet med workshoparna var att bygga upp kapacitet för att mobilisera finansiering för klimatneutrala städer – investeringsplanering i städer, omdirigering av offentlig finansiering, att attrahera privat finansiering – och att facilitera snabbare lärande genom Transition Lab Forums. Här bidrog Viable Cities finansierings- och upphandlingsstrateg Fedra Vanhuyse, och lärandestrateg Lena Holmberg med erfarenheter både från Sverige och från den europeiska samverkan som finns inom NetZeroCities.

Vår medverkan i CapaCITIES har gett oss många nya insikter om utvecklingen i Europa och hur vi bäst kan bidra där, men också om våra egna framsteg i Sverige genom de frågor vi har fått om Viable Cities. Progressen i våra svenska städer och Sverige som nation hänger starkt ihop med utvecklingen inom EU, varför det är viktigt att vi är med i strategiska projekt som CapaCITIES.

– Lena Holmberg

Under de båda dagarna gjorde deltagarna också en inventering av CapaCITIES utbildningsportfölj och gav feedback på hur den kan vidareutvecklas för att bättre svara mot det behov som finns i städer och hos myndigheter. Även här har Viable Cities bidragit med både seminarier och fallstudier.

CapaCITIES är en viktig del i arbetet med att skala insatserna från 100 Mission Cities till betydligt fler, där de nationella plattformarna har en oerhört stor roll för att skapa klimatneutralitet och resiliens.

Ytterligare läsning